Volvo Cars i kinesisk miljöbilshärva

Den senaste veckan har en kinesisk miljöbilsskandal rullats upp. Bland de fordonstillverkare som anklagas för att ha fuskat sig till motsvarande 150 miljoner dollar i bidrag finns Volvo Cars ägare.

Så ambitiöst är Volvokoncernens nya utsläppsmål

Volvokoncernen har satt ett mål om att minska utsläppen med 40 miljoner ton till 2020. Men hur stor del det är av bolagets totala utsläpp är hemligt. Enligt Miljöaktuellts uppskattningar innebär målet att utsläppen ska kapas med nästan en tredjedel på fem år.

Debatt: En stapplande start för miljöbilar

En knepig kompromiss som för miljöbilsomställningen framåt och ger visst lugn på marknaden men inte alls räcker för att säkerställa att vi når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och helt saknar förslag på beteendesidan. De slutsatserna drar Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet om Alliansens miljöbilspaket.

Fiat och BMW kan missa CO2-mål

EU har satt en deadline då alla nyproducerade bilar ska släppa ut 95 gram per kilometer. Alla biltillverkare är på väg att klara målen – utom två.

Volvo och SKF tar KERS till gatan

Hybridtekniken KERS, mest känd från F1-sammanhang, ska ut på vanliga vägar. Volvo PV, SKF och Volvo Powertrain utvecklar tekniken tillsammans med pengar från Energimyndigheten.

Så ska Volvo växa till 200.000 bilar i Kina

En ny fabrik i Chengdu och kanske en i Daqing. Den svenska forskning och utveckling kring elbilar och hybrider får hjälp i Kina. Jobben i Europa blir kvar. Det är delar av Volvos tillväxtstrategi för Kina.