WWF: Varför gör ni inget?

Nio av tio beslutsfattare i politiken och näringslivet instämmer helt eller delvis i påståendet att dagens kapitalflöden måste styras om från miljöskadliga till hållbara verksamheter för att det inte ska gå åt pipsvängen.

WWF: Så kan regeringen rädda havet

Världsnaturfonden uppmanar beslutsfattarna att arbeta för minskad klimatpåverkan, säkerhetställa resurser för framtiden och agera för en hållbar havsförvaltning.

WWF: Fiskodling hot mot världsarv

Utsläppen från fiskodlingen vid Höga kusten är lika stor som från 10 000-tals enskilda avlopp. Myndigheterna borde aldrig ha godkänt det, skriver Håkan Wirtén och Lennart Gladh från WWF på Miljöaktuellts debattsida.

WWF-veteranen om sina 17 år i naturens tjänst

Möt Siw Persson, civilekonomen som jobbat på Världsnaturfonden (WWF) i 17 år. Hon har varit verksam under en period när miljöfrågan gått från att vara något perifert till att beröra själva hjärtat av verksamheten.
I en öppenhjärtlig intervju delar hon med sig av sina insikter och lärdomar.

WWF: ”Gruvindustrin hotar den svenska fjällvärlden”

Sverige och Finland ligger i topp hos gruvbranschen – med låga skatter och få rättsliga hinder. Nu måste regeringen stärka naturskyddet och stoppa prospektering i skyddade områden, skriver Håkan Wirtén och Tom Arnbom från WWF

Avgörande helg för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har förkroppsligat den svenska miljörörelsen i över 100 år. Nu står man inför ett vägskäl. Föreningen slits åt olika håll. Håller de effektiva lobbyisterna i Stockholm på att konkurrera ut det ideella arbetet i kretsarna? Valet av ny ordförande i helgen blir en vägvisare.