”Företag som klimatkompenserar straffskattas”

Att näringslivet engagerar sig i klimatfrågan är en förutsättning om vi ska nå klimatmålen. Men en ny dom gör att de företag som klimatkompenserar straffskattas. Det menar bland andra vd:n för Saltå Kvarn som nu vill att lagstiftingen ändras.