Tågpremie hjälper Folkhälsomyndigheten nå miljömål