Tecken på avmattad årlig tillväxt för gröna obligationer