Tesla och Toyota fortsätter samarbete runt batterifabrik

Trots ett misslyckat elbils-samarbete mellan Toyota och Tesla väljer de båda företagen nu att gå vidare med en planerad jättefabrik för litiumjoncellsbatterier.

Toyota och Tesla har just avslutat ett mindre lyckat samarbetsprojekt med syfte att utveckla en helt eldriven version av Toyotas bilmodell RAV4.

Sedan försäljningen av bilmodellen initierades för två år sedan har endast två tusen fordon levererats. Under tiden har Toyota ändrat inställning till elbilar och företaget menar idag att batteritekniken är för outvecklad för att en övergång till elbilar ska bli verklighet inom en snar framtid. Istället har Toyota blivit en av de främsta förespråkarna för bränslecelldrivna bilar och bilproducentens första kommersiella modeller väntas på marknaden nästa år.

I ordkriget mellan förespråkare för olika miljövänliga bränsletekniker har Teslachefen Elon Musk bland annat kallat bränsleceller för ”fool cells”. Detta har emellertid inte hindrat Toyota från fortsatt samarbetet med Tesla runt en planerad batterifabrik för litiumjonceller som ska bli världens största.

Nyligen beslutades att fabriken ska förläggas till Nevada och Tesla räknar med att den batteritillverkaren Panasonic, som idag är batterileverantör till Tesla, ska stå för en betydande del av investeringskostnaden på 35 miljarder kronor. Det rapporterar Ny Teknik.