Therese Wesström, 29 år,

Sustainability and reporting Analyst, Oriflame Cosmetics.

Therese Wesström beskrivs som en civil­ingenjör med stora ­kunskaper om klimat­frågorna. En intressant detalj är förstås att hon är en av världens få ­experter på ­klimatpåverkan från grässkötsel. Under ett ­examensarbete under studie­tiden tog hon reda på allt som var värt att veta om klimat­påverkan från golf­banors grässkötsel. Under 2016 arbetade hon också med FIFA för att ­estimera klimatpåverkan från fotbolls-VM. Resultaten låg sedan till grund för hur utsläppen skulle minskas till fotbolls-VM 2018. I dag använder hon sina klimatkunskaper på Oriflame för att sätta strategier för att minska företagets klimat­påverkan.