Thomas Piketty vill införa flygskatt

Införandet av en flygskatt kan vara ett effektivt sätt att låta resursstarka grupper finansiera klimatanpassningen för mer sårbara delar av befolkningen. Det menar ekonomerna Thomas Piketty och Lucas Chancel.

De franska ekonomerna Thomas Piketty och Lucas Chancel vill införa en obligatorisk flygskatt. Piketty och Chancel menar att en flygskatt är ett effektivt sätt att låta resursstarka individer och företag finansiera klimatanpassningen för grupper som är mer sårbara. I sin bok ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” har Piketty tidigare beskrivit hur en tiondel av världens befolkning står för 45 procent av de globala utsläppen. Men att komma till rätta med denna orättvisa är inte helt enkelt eftersom utsläppen varierar stort även inom länder. I många utvecklingsländer finns idag en elit som släpper ut lika mycket som, eller mer än, den fattiga delen av befolkningen i rika länder. Därför föreslår man nu att en flygskatt på 180 euro för en Business class-biljett och 20 euro för en ekonomibiljett tas ut och används till klimatanpassning. Det skriver Climate home.