TI: Inget riksdagsparti har strategier för att hantera korruption

Trots flera stora korruptionsskandaler och trots att Sverige har högst korruption i Skandinavien så driver inget riksdagsparti specifika åtgärder mot korruption och inget parti arbetar för en nationella handlingsplan.

De svenska riksdagspartierna tar inte problem med mutor på allvar. Det visar en partienkät som Transparency International, TI, låtit göra inför valet.
– Utfallet av enkäten visar att det saknas intresse för att hantera korruptionsfrågan. Det allvarligaste är kanske att politiken inte verkar inse kopplingen mellan transparens, förtroende och samhällsekonomi. Att inte agera på utmaningarna är att aktivt blunda för svinn och misshushållning med resurser. Det gäller både skattemedel i offentlig sektor och kapital i näringslivet som har mycket att vinna lönsamhets- och konkurrensmässigt på ökad transparens och ett tydligare arbete mot korruption, säger Louise Brown, vice styrelseordförande TI Sverige, till Aktuell Hållbarhet.

Frågorna som ställts till riksdagspartierna har bland annat handlat om skärpta krav på partifinansiering, risker för korruption i offentlig upphandling och den svenska mutbrottslagstiftningen som TI anser är bristfällig.

I enkäten spretar förslagen på åtgärder stort. Centerpartiet vill till exempel ställa krav på banker om att bankanställda ska rapportera mer om misstänkt korruption. Moderaterna tycker att polisens arbete mot grov organiserad brottslighet är angeläget och Vänsterpartiet anser att transparensen kring partifinansieringen bör öka.

Enligt TI medför den svenska korruptionen ökade kostnader av gemensamma resurser, skapar sämre marknadsförhållanden och minskar förtroendet för viktiga institutioner och politiker. På torsdag kommer TI att diskutera frågan under en partidebatt i Almedalen.

Läs riksdagspartiernas samtliga enkätsvar