Tidigare anmälda företag fastnade i kemikaliekontroll på nytt

När Kemikalieinspektionen kontrollerade företag som redan anmälts till åklagare för brister i kemikaliekontrollen kunde man kan konstatera att 16 av 19 kontrollerade företag återigen bröt mot reglerna.

Nyligen genomförde Kemikalieinspektionen en kontroll av företag som man redan anmält till åklagaren för misstänkt miljöbrott på grund av brister i kemikaliekontrollen. Tillsynskontrollen ledde till att 16 av 19 kontrollerade företag anmäldes för brister på nytt. Den vanligaste bristen var förbjudna halter av bly i elektronik. Den näst vanligaste överträdelsen var att mjuk plast innehöll kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks vara cancerframkallande. I några av produkterna upptäcktes mjukgörande ftalater som kan påverka hormonsystemet. Totalt upptäcktes minst ett farligt ämne som överskred gränsvärdet i lagstiftningen i 23 procent av de kontrollerade produkterna.
– Det är företagens ansvar att se till att deras produkter är säkra att använda. De flesta av de inspekterade företagen har förbättrat sitt kemikaliearbete, men fortfarande är det många varor som innehåller farliga ämnen, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen i en presskommentar.