“Tillsätt institution som granskar statens MR-arbete”