Tillståndsplikt föreslås för ytterligare sju ämnen