Tillväxtanalys: ESG säger lite om företagens hållbarhetsarbete