Tjuvkopplat avlopp i SLU:s slakterilokal

Slakteriavfall rann ut i undermåligt reningsverk

Andersson & Tillman AB driver ett slakteri i Funbo-Lövsta utanför Uppsala. Den toppmoderna anläggningen ägs av SLU och utgör forskningscentrum för lantbruk. Men fastighetens reningsverk är föråldrat och fungerar dåligt, rapporterar UNT.

Miljökontorets besök på fabriken har avslöjat en hel rad brister. Stora mängder dagvatten läcker in och halterna av fosfor i avloppsvattnet är alldeles för höga. Dessutom har slakteriavloppet kopplats till det lokala reningsverket – helt utan lov.

SLU:s fastighetsförvaltare Håkan Thorwid erkänner att de missat att söka om tillstånd. Nu försöker man ansluta till en kommunal va-ledningen som projekteras i närheten för att göra sig av med det krävande slakteriavfallet.