Tove Mellgren, 31

Hela Sverige-ansvarig, Fores.

För att hela landet ska engageras i hållbarhets- och klimatarbetet har Fores, som första tankesmedja, valt att öppna kontor från norr i Umeå, till söder i Malmö och väster i Göteborg. På så sätt kan Fores sprida kunskap om lokala initiativ till beslutsfattare på nationell nivå. Ansvarig för Hela Sverige-satsningen är Tove Mellgren som får ett tungt ansvar för den gröna tankesmedjans arbete runt om i landet.

Till 33-listan