Trafikverket utreder förutsättningarna för elvägar i Sverige