Trafikverkets granskning: Så många kommer dö av förbifarten

De höga halterna av luftföroreningar i den 18 kilometer långa tunneln i den planerade "Förbifart Stockholm" kommer att skörda åtskilliga liv, enligt Trafikverkets beräkningar.

Svenska Dagbladet, som tagit del av beräkningar från Trafikverket, berättar idag att Förbifart Stockholm kommer att leda till mellan 20 och 30 fler dödsfall varje år. Orsaken till "de negativa konsekvenserna för folkhälsan", som SvD väljer att kalla dödsfallen, är de höga halterna av luftföroreningar i den 18 kilometer långa tunnel som planerats.