Transportsektorn har redan nått 2020 års miljömål

Redan i år kommer Sverige att nå 2020 års mål för andel förnybar energi i transportsektorn. Nu kräver Svebio att regeringen höjer ribban.

Målet på 10 procent förnybar energi i den svenska transportsektorn kommer att nås redan i år. Därför kräver Svebio – branschorganisationen för företag som arbetar med biobränslen – att målet höjs till minst 20 procent till 2020.

– Andelen förnybar energi i den svenska transportsektorn var 9,8 procent 2011, enligt Energimyndigheten. Nu säljs det mycket E85 eftersom priset är mycket gynnsamt jämfört med rekorddyr bensin. Dessutom ökar användningen av biogas och biodiesel. Resultatet blir att Sverige överskrider 10-procentsmålet redan i år – åtta år i förtid, säger Svebios vd Gustav Melin i ett pressmeddelande.

Han menar att oklara styrmedel och ett alltför lågt mål gör att investerarna nu tvekar om att satsa på ny produktion av biodrivmedel, och på att utveckla tekniken för att framställa förnybara bränslen av skogsråvara.

– Detsamma gäller planerna på biogasproduktion. Det är viktigt att regering och riksdag ger tydliga signaler så att biodrivmedelsbranschen kan fortsätta att utvecklas i Sverige, så att vi kan behålla vårt tekniska försprång, avslutar Gustav Melin.