”Transportstyrelsens förslag går stick i stäv med regeringens satsningar”

Transportstyrelsens förslag att äldre tunga fordon inte ska få köra i miljözoner ger ingen miljöeffekt. Dessutom hotar det en mängd företag och ger helt fel signaler vad gäller hållbarhet och långsiktigt tänkande, skriver representanter för bland annat Företagarna och åkerierna i en deattartikel.

Transportstyrelsen lämnade under hösten ett förslag till ändringar i miljözonsreglerna i trafikförordningen. Förslaget innebär att äldre tunga fordon inte längre ska kunna trafikera miljözon. Detta trots att det är möjligt att nå låga utsläppsnivåer genom att använda ett renare drivmedel i ett äldre fordon.
I praktiken innebär detta att entreprenörer inom åkeri och bussbranschen tvingas skrota fullt dugliga fordon i förtid. Transportstyrelsens förslag ger alltså ingen miljöeffekt, det hotar en mängd företag och det ger helt fel signaler vad gäller hållbarhet och långsiktigt tänkande.

Avsikten med miljözonen är att minska utsläppen av hälsovådliga avgasemissioner. Det finns olika sätt att klara kraven på luftkvalitet. Teknisk fordonsutveckling eller användning av efterreningsutrustning är ett sätt. Ett annat är att använda ett renare drivmedel. Det finns ett stort antal oberoende rapporter som visar att det går att åstadkomma rejält mycket lägre utsläpp genom att använda ett renare drivmedel. Syntetiska drivmedel baserade på naturgas är ett exempel på detta faktum.

För åkare eller mindre bussbolag är fordonskostnaden avgörande för lönsamheten. I synnerhet gäller det för de små företagarna vars fordonsflotta inte består av mer än ett eller ett par fordon. Det är dyrt att byta fordon i förtid och kostnaden för ett nyinköpt fordon (1-2 miljoner) tar ofta många år att räkna hem. Den extrakostnad Transportstyrelsens förslag hotar att leda till kan följaktligen bli dråpslaget mot många verksamheter.
För större företag är Transportstyrelsens förslag mindre viktigt eftersom de har möjlighet att placera sina nyare fordon i miljözon och använda de äldre ute i landet där det inte existerar några extra kostnader för miljözon.
För fordonsindustrin är förslaget naturligtvis utmärkt i och med att det tvingar entreprenörer att investera i nya fordon.

Enligt Transportstyrelsens förslag ska samma reglering gälla för innerstadsbussar som kör 20h/dygn i miljözon som för den mindre entreprenören som kör i miljözon några minuter/årligen. Förslaget tar ingen hänsyn till hur många minuter, timmar eller kilometer som varje fordon kör i miljözon under ett år. Det hindrar små företag med äldre fordon att ta körningar i miljözon och bidrar således till konkurrensfördelar för de större aktörerna. Utfallet blir småföretagarfientligt och går tvärtemot den politik som förespråkas av näringsministern.

Regeringen har de senaste åren storsatsat på utvecklingen av alternativa drivmedel. Transportstyrelsens förslag ligger inte i linje med den satsningen. Om man drar det till sin spets innebär förslaget ett ogiltigförklarande av den drivmedelsforskning som regeringen stöttar.
Blir förslaget verklighet, bidrar det till att många entreprenörer tvingas lägga ned sin verksamhet i miljözon
.
Toni Schönfelder, ordförande Sveriges bussresearrangörer
Roland Davidsson, vice ordförande Sero
Curt Jörnåker, vd O&CT
Johannes Nilsson, vd Ecopar AB
Rebecca Källström, miljö- och energianalytiker Företagarna
Magnus Gunnarsson, regionchef Sveriges åkeriföretag