Trots klimatkris – nu byggs en ny svensk flygplats