Trots lättade regler – nu ska mätningen av dieselavgaser utvecklas