Trump Forest ska uppväga de negativa klimateffekterna av Donald Trump

En trädplanteringskampanj för att uppväga Donald Trumps negativa effekt på klimatet har blivit en viral succé.

Bakom kampanjen ”Trump Forest” står tre killar från Nya Zeeland som uppmanar människor att donera träd för att kompensera för de 650 miljoner ton koldioxid som kommer att släppas ut i atmosfären till följd av Trumps beslut att dra tillbaka USA från klimatavtalet. Fram till den 24 december i år hoppas organisatörerna att 10 miljarder träd ska ha planterats. Det motsvarar en yta på 104 659 km2 ( Sveriges yta är 447 435 km2) Hittills har man planterat 342 000 träd som donerats av 1242 donatorer. Som donator finns två sätt att bidra till Trump Forest, antingen köper man träd från en lokal trädplanterings-organisation någonstans i världen och skickar kvittot till Trump Forest, eller så donerar man direkt till skogens samarbetspartner Eden Reforestation Projects.

Läs mer om Trump Forest här