Trump inför 30-procentig skatt på solpaneler

I måndags meddelade Trump-administrationen att man inför en 30-procentig skatt på importerade solpaneler.

Enligt den amerikanska regeringen är anledningen till skatten att inhemska solpanelstillverkare inte har någon möjlighet att konkurrera med billiga solpaneler från Asien. Men kritiker menar att den nya skatten kommer att leda till att USA:s klimatutsläpp ökar, samtidigt som jobb hotas inom landets snabbväxande solenergisindustri. En rapport från Bloomberg visar dessutom att de solpanelsföretag som först lyfte frågan i den amerikanska handelskommissionen i själva verket är utländska, Solar World AG är tyskt och Suniva har en kinesisk huvudägare.

Solenergisektorn sysselsätter idag 370 000 människor i USA. Det är dubbelt så många som kolindustrin. Enligt de som stödjer den nya skatten skulle den leda till att ännu fler jobb skulle skapas inom tillverkning av solpaneler. Men representanter för industrin är skeptiska. De pekar på det faktum att endast 14 procent av jobben finns inom produktionen, medan den stora majoriteten av arbetstillfällena finns inom installation, ett område som kommer att påverkas kraftigt om priserna höjs.