Trump vill tillåta import av jakttroféer från utrotningshotade djur

Förbudet mot import av delar från hotade djurarter infördes av Barack Obama 2014.

Donald Trump vill upphäva förbudet mot import av jakttroféer från elefanter och andra utrotningshotade djur till USA. Förbudet infördes av Barack Obama 2014 och har kritiserats av amerikanska storviltsjägare som åker till afrikanska länder för att jaga exotiska djur. Trump-administrationen menar att jakten bidrar med pengar som kan användas för att skydda de hotande djuren men många av de djurrättsaktivister som rasar mot beslutet menar att det finns en direkt koppling mellan beslutet och Trump-familjens egna intresse för jakt.