Trygghet viktig hållbarhetsfråga för fastighetsägare