Tusentals gröna jobb på spel i Blekinge

Snart avgör regeringen vad som ska hända med en av de största infrastruktursatsningarna i Sverige.

Regeringens beslut om den enorma havsbaserade vindkraftsparken Blekinge Offshore väntas komma i början av det här året. Det skriver bland annat Heléne Björklund (S), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore AB, i en debattartikel i Blekinge Läns Tidning.

Mark- och miljödomstolen har sagt ja till projektet som omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten, men i februari 2013 lämnades ärendet över till regeringen för det definitiva avgörandet. Alliansregeringen tog aldrig tag i frågan som nu därför hamnat på klimat- och miljöminister Åsa Romsons (MP) bord.

Installationskostnaden för projektet beräknas till cirka 50 miljarder kronor vilket gör det till en av de absolut största enskilda infrastruktursatsningarna i Sverige. Debattörerna hoppas nu på ett positivt ställningstagande från regeringen. De skriver så här om samhällsnyttan:

"En samhällsnytta vad gäller både omställningen till ett förnybart energisystem, tusentals nya gröna arbetstillfällen samt kapaciteten att producera el motsvarande en kärnkraftreaktor eller cirka tio procent av den totala elproduktionen från kärnkraft i Sverige. Detta i ett område med stort energibehov."