Tydligare skötselkrav kan stärka ekosystemtjänster