Tyskland överväger gratis kollektivtrafik för att minska utsläppen

För att minska utsläppen, och slippa böter från EU, överväger Tyskland att införa gratis kollektivtrafik.

I ett brev som överlämnades till EU:s miljökommissionär Karmenu Vella tidigare i veckan skriver tre tyska ministrar, bland dessa miljöministern Barbara Hendricks, att Tyskland överväger att införa gratis kollektivtrafik för att minska luftföroreningarna. Förslaget kommer sedan Tyskland misslyckats med att möta EU:s gränsvärden för utsläpp av kväveoxid och fina partiklar. Enligt brevet kommer förslaget att testas i fem städer i västra Tyskland i slutet av året. Andra åtgärder som presenterades i brevet var ytterligare utsläppskrav för bussar och taxis, samt införandet av utsläppsfria zoner och ekonomiskt stöd till bilpooler och bildelningsprogram.

Deadline för att möta EU:s gränsvärden för kväveoxid och fina partiklar inföll den 30 januari men åtta av medlemsländerna, bland dessa Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien, lyckades inte möta målen. Länderna fick då uppskov för att presentera ytterligare åtgärder för att reducera utsläppen. Det är en sådan plan Tyskland nu lägger fram.