Uber: Sex av tio Stockholmare kan tänka sig byta ut bilen mot taxiapp

Sex av tio stockholmare, 59 procent, är positivt inställda till att använda en app med taxitjänst istället för att äga en bil. Det hävdas i en ny undersökning genomförd på uppdrag av taxiföretaget Uber.

I en jämförelse med andra huvudstäder i Europa ligger Stockholm på en nionde plats. Mest positivt inställda till appar är enligt undersökningen invånarna i Rom, Lissabon och Berlin där motsvarande siffra ligger på cirka 75 procent.
Undersökningen visar också att nästan 8 av 10 stockholmare, 78 procent, vill se färre bilar på gatorna. 51 procent av Stockholmare äger i dag en bil. I en presskommentar drar Uber slutsatsen att Stockholm, som ligger på tionde plats i Europa räknat bil på per invånare, har en stor potential att använda alternativa transportmedel som komplement till kollektivtrafiken utan att öka antalet privatägda bilar i staden.
– Vi ser en stor mognad bland Stockholmarna när det kommer till att se på alternativ för att minska antalet privatägda bilar. Att använda en app såsom Uber i kombination med kommunala transportmedel reducerar trängsel, förbättrar luftkvaliteten och skapar färre behov för parkeringsplatser i våra storstäder, säger Martin Hedevåg, Sverigechef på Uber som i nästa vecka genomför kampanjen European Mobility Week där bilägare uppmanas att ställa bilen till förmån för andra typer av mobilite