”Unikt” projekt ska rädda djur och natur

I en "Sverigeunik forskningsstudie", som den beskrivs, ska 2400 planterade trädplantor under flera års tid utsättas för en rad olika störningar i syfte att ta reda hur skogen kan undvika att växa igen.

Forskarna disponerar 24 provytor utspridda över 400 hektar i stiftelsen Nordens Arks ekopark och träden som är föremål för störningarna, exempelvis bete och bränder, är gran, tall, björk, ek och lind.

– Vi vill testa hur både löv- och barrträd reagerar på de olika störningarna, säger Karin Larsson, biolog och en av deltagarna i studien.

– Förhoppningen är att resultatet ska ge en ökad förståelse för hur vi kan bevara vårt artrika öppna landskap där blommor, fjärilar och andra djur trivs.

Enligt pressmeddelandet är det första gången den här typen av forskning genomförs i Norden.