Unilever säger snart nej till kol

Livsmedelsjätten har som mål att förnybara källor ska täcka hela energibehovet till år 2030.

Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:As_solar_firmengebaude.jpg
Om fem år ska kolet vara borta inom Unilevers energiförsörjning, enligt ett nytt åtagande som företaget nu lägger fram inför klimattoppmötet i Paris, rapporterar brittiska The Guardian.
Unilever förbinder sig i det koldioxidfria avtalet att i stället investera mer i förnybar energi. Överskottet från dessa investeringar ska i sin tur komma närliggande lokalsamhällen till del.
Redan i dag kommer cirka 40 procent av den energi som bolaget använder från förnybara källor, framgår det i artikeln.
Unilevers ordförande Paul Polman, som medverkar på klimatkonferensen i Paris, säger till The Guardian att han hoppas att företagets klimatinitiativ uppmuntrar fler företag att välja alternativa energikällor till sin energiförsörjning.
Lär mer här.