”Universiteten måste själva börja klimatomställningen”