Uppdaterad certifiering kräver ökad livslängd på IT-produkter