Uppföljning visar goda resultat för miljöarbetet i Stockholm