Upphandling om informationscentrum för hållbart byggande öppen en månad