Upphandlingsmyndigheten släpper uppdaterad fisklista för offentlig upphandling