Uppsala inviger soldriven laddstation för elbilar

Imorgon invigs Uppsala kommuns första laddstation som genererar solel till elbilar.

Nu kommer Uppsala kommun kunna ladda sina eltjänstebilar på ren och fossilfri el, som produceras direkt på plats. Laddstationen invigs imorgon, och kommer att ligga på Stationsgatan, vid det nya kontoret för samhällsutveckling.

Laddstationen, levererad av Solelia Greentech, kommer att producera el för upp till cirka 1 000 mils körning per år och bil.

Projektet är en del i arbetet för att uppnå kommunens klimatmål – att minska mängden växthusgaser med 45 procent per invånare till 2020, jämfört med 1990.