Uslaste värmepumparna försvinner

De sämsta luftluftvärmepumparna ska väck från marknaden. Nya krav stoppar försäljning.

Luftluftvärmepumpar och luftkonditionering med höga driftskostnader ska bort från marknaden. Det är följden av nya EU-krav på pumparna. Det är EU:s kommitté för ekodesign som röstat fram de nya kraven som börjar att gälla 1 januari 2013. Efter det datumet får de sämre pumparna inte säljas, meddelar Energimyndigheten.

Reglerna kommer att skärpas ytterligare 2014. Samtidigt som de nya reglerna börjar att gälla ska en ny energimärkning etableras som bättre passar de nordiska länderna. Märkningen ska ge en mer detaljerad information om värmepumparna som ska möjliggöra en bättre dialog med installatören och samtidigt göra det enklare att välja det mest ekonomiska alternativet. Utöver energieffektivitet höjs även kraven på bullernivå, såväl för innerdelen som för kompressorn.

– Konsumenten kan nu genom energimärkningen välja de tystaste och effektivaste apparaterna. Detta kommer att skicka signaler till tillverkarna att utveckla ännu bättre produkter, säger Anna Carlén på Energimyndigheten, i en kommentar.

Läs mer om de nya kraven på Energimyndighetens webbplats.