Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Få platser kvar

22 Oktober 2020Ekonomi & finans

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

22 Oktober 2020Social hållbarhet

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

FULLBOKAT

3 November 2020Ekonomi & finans

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Få platser kvar

3 November 2020Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

4 November 2020Kommunikation

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Få platser kvar

5 November 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Få platser kvar

10-11 November 2020Hållbarhetsredovisning

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

10 November 2020Kommunikation

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Få platser kvar

11-12 November 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

11 November 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

11 November 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

12 November 2020Strategi

FN:s barnkonvention i svensk lag – så skyddar du barns rättigheter och klarar lagkraven

17 November 2020Social hållbarhet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

17 November 2020Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

18 November 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18-19 November 2020Strategi

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

18 November 2020Kemi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Få platser kvar

19 November 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

19 November 2020Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

24-25 November 2020Strategi

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

24 November 2020Kemi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

FULLBOKAT

24 November 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

24 November 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 November 2020Miljölagstiftning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

25 November 2020Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

25-26 November 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

3 December 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

19-20 Januari 2021Hållbarhetsredovisning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 Januari 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Januari 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

20 Januari 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

21 Januari 2021Kommunikation

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

21 Januari 2021Ekonomi & finans

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

26 Januari 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Januari 2021Kemi, Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

27-28 Januari 2021Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

27 Januari 2021Social hållbarhet

Riskbedömning av kemikalier

2 Februari 2021Kemi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

2 Februari 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

3-4 Februari 2021Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 Februari 2021Ekonomi & finans

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

4 Februari 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

9-10 Februari 2021Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

9 Februari 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

9-10 Februari 2021Strategi

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

9-10 Februari 2021Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

10 Februari 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

11 Februari 2021Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

9-10 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

9 Mars 2021Kemi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

10 Mars 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

10 Mars 2021Miljölagstiftning

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

10 Mars 2021Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

10 Mars 2021Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

11 Mars 2021Kommunikation

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

11 Mars 2021Miljölagstiftning

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

16 Mars 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

16 Mars 2021Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

16-17 Mars 2021Social hållbarhet, Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

17 Mars 2021Klimat & energi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

17 Mars 2021Miljölagstiftning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

18 Mars 2021Kommunikation

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

23 Mars 2021Klimat & energi

Leverantörsgranskning på plats

23 Mars 2021Social hållbarhet

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

24 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

25 Mars 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

25 Mars 2021Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

25 Mars 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

13-14 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

15 April 2021Ekonomi & finans

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi