Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag23.02.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

3 Mars 2020Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

3 Mars 2020Kommunikation

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Få platser kvar

3 Mars 2020Ekonomi & finans

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

4 Mars 2020Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

10 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 Mars 2020Strategi

Leverantörsgranskning på plats

11 Mars 2020Social hållbarhet

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

11-12 Mars 2020Strategi

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Få platser kvar

12 Mars 2020Miljölagstiftning

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Få platser kvar

12 Mars 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

17 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

17-18 Mars 2020Social hållbarhet, Strategi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 Mars 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning + GRI i praktiken

24-26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

24-25 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

24 Mars 2020Miljölagstiftning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 Mars 2020Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

25-26 Mars 2020Strategi

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

31 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Få platser kvar

31 Mars 2020Klimat & energi

Riskbedömning av kemikalier

1 April 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

21-22 April 2020Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

21 April 2020Ekonomi & finans

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

21 April 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

21-22 April 2020Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

21 April 2020Kemi, Strategi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

22 April 2020Kommunikation

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

23 April 2020Kommunikation

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

23 April 2020Kemi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

23 April 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

5 Maj 2020Ekonomi & finans

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Maj 2020Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

6-7 Maj 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

6 Maj 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

6 Maj 2020Kemi

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

7 Maj 2020Kemi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

7 Maj 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 Maj 2020Hållbarhetsredovisning

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

12 Maj 2020Kemi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

13 Maj 2020Klimat & energi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

13 Maj 2020Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

14 Maj 2020Klimat & energi

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

14 Maj 2020Kommunikation

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

14 Maj 2020Hållbarhetsredovisning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

14 Maj 2020Miljölagstiftning

Masterclass hållbarhetskommunikation

26 Maj 2020Kommunikation

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

26-27 Maj 2020Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 Maj 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

27 Maj 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

27 Maj 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

27 Maj 2020Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

28 Maj 2020Social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

2-3 September 2020Social hållbarhet, Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

22 September 2020Miljölagstiftning

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

29 September 2020Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 Oktober 2020Klimat & energi

Leverantörsgranskning på plats

13 Oktober 2020Social hållbarhet