Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökAktuell Hållbarhet Utbildning

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

28-29 Januari 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

28-29 Januari 2020Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Få platser kvar

28-29 Januari 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Få platser kvar

30 Januari 2020Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Få platser kvar

4-5 Februari 2020Strategi

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

4 Februari 2020Kemi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

FULLBOKAT

4 Februari 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

5 Februari 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Februari 2020Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

3 Mars 2020Kommunikation

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

3 Mars 2020Klimat & energi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 Mars 2020Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

3 Mars 2020Strategi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

4 Mars 2020Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

10 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 Mars 2020Strategi

Leverantörsgranskning på plats

11 Mars 2020Social hållbarhet

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

11-12 Mars 2020Strategi

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

12 Mars 2020Miljölagstiftning

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

12 Mars 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

17 Mars 2020Kommunikation

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

17 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

17-18 Mars 2020Social hållbarhet, Strategi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 Mars 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning + GRI i praktiken

24-26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

24-25 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

24 Mars 2020Miljölagstiftning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 Mars 2020Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

25-26 Mars 2020Strategi

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

31 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

31 Mars 2020Klimat & energi

Riskbedömning av kemikalier

1 April 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

21-22 April 2020Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

21 April 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

21 April 2020Kemi, Strategi

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

21-22 April 2020Strategi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

22 April 2020Kommunikation

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

23 April 2020Kommunikation

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

23 April 2020Kemi

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

5 Maj 2020Ekonomi & finans

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Maj 2020Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

6 Maj 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

6-7 Maj 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

6 Maj 2020Kemi

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

7 Maj 2020Kemi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 Maj 2020Hållbarhetsredovisning

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

12 Maj 2020Kemi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

13 Maj 2020Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

14 Maj 2020Klimat & energi

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

14 Maj 2020Kommunikation

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

26-27 Maj 2020Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 Maj 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi