Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Få platser kvar

28 september 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

28 september 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

29 september 2021Social hållbarhet

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

30 september 2021Kommunikation

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

30 september 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Få platser kvar

30 september 2021Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

5 oktober 2021Klimat & energi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

5 oktober 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

5-6 oktober 2021Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

6 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

6 oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Få platser kvar

6 oktober 2021Ekonomi & finans

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

6 oktober 2021Klimat & energi

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

7 oktober 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

7 oktober 2021Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 oktober 2021Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

13-14 oktober 2021Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

19 oktober 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

19-20 oktober 2021Strategi

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

19 oktober 2021Miljölagstiftning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

21 oktober 2021Social hållbarhet

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

26 oktober 2021Strategi

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

26 oktober 2021Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

26 oktober 2021Ekonomi & finans

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 oktober 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

28 oktober 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

9 november 2021Klimat & energi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

9-10 november 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

10 november 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

10 november 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

11 november 2021Kommunikation

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

16 november 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

16 november 2021Ekonomi & finans

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

16 november 2021Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

17-18 november 2021Strategi

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

17 november 2021Strategi

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

17 november 2021Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

18 november 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

18 november 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

23-24 november 2021Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

23 november 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

23 november 2021Kemi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

23 november 2021Kemi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

23 november 2021Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

24-25 november 2021Strategi

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

24 november 2021Miljölagstiftning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

30 november 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

30 november 2021Ekonomi & finans

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

30 november 2021Kommunikation, Strategi

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

1 december 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Riskbedömning av kemikalier

1 december 2021Kemi

Riskbedömning av kemikalier

1 december 2021Kemi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

2 december 2021Miljölagstiftning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

2 december 2021Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetschef

7-8 december 2021Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

9 december 2021Kommunikation

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

9 december 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

11 januari 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 januari 2022Hållbarhetsredovisning

Masterclass hållbarhetskommunikation

13 januari 2022Kommunikation

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

13 januari 2022Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

18 januari 2022Klimat & energi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 januari 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

25 januari 2022Ekonomi & finans

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

25-26 januari 2022Strategi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

26 januari 2022Social hållbarhet

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

26 januari 2022Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

27 januari 2022Hållbarhetsredovisning

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

2 februari 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

8 februari 2022Kommunikation

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

8 februari 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Platssamverkan i praktiken – så ökar du tryggheten i socialt utsatta områden

9 februari 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

8-9 mars 2022Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

8 mars 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

15 mars 2022Social hållbarhet

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

16 mars 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

29-30 mars 2022Hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

11-12 maj 2022Hållbarhetsredovisning

Se fler branschtitlar från Bonnier News