Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag01.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Få platser kvar

9-10 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

9 Mars 2021Kemi

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

FULLBOKAT

10 Mars 2021Miljölagstiftning

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

11 Mars 2021Kommunikation

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Få platser kvar

11 Mars 2021Miljölagstiftning

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Få platser kvar

16 Mars 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

16 Mars 2021Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Få platser kvar

16-17 Mars 2021Social hållbarhet, Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

17 Mars 2021Klimat & energi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

17 Mars 2021Miljölagstiftning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

23 Mars 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

24 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

24 Mars 2021Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

25 Mars 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

25 Mars 2021Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

25 Mars 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

13-14 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

13 April 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetschef

FULLBOKAT

14-15 April 2021Strategi

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

14 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

15 April 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

15 April 2021Ekonomi & finans

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

20 April 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

20 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

28 April 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

4 Maj 2021Klimat & energi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

4 Maj 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

5-6 Maj 2021Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

6 Maj 2021Kommunikation

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

18-19 Maj 2021Hållbarhetsredovisning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

18 Maj 2021Kommunikation

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

19 Maj 2021Social hållbarhet

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

19 Maj 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

19 Maj 2021Klimat & energi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

20 Maj 2021Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

20 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

25 Maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

25 Maj 2021Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

25-26 Maj 2021Strategi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

25 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

25-26 Maj 2021Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

26 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Maj 2021Kemi, Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 Maj 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

27 Maj 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

2-3 Juni 2021Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

2 Juni 2021Ekonomi & finans

Masterclass hållbarhetskommunikation

3 Juni 2021Kommunikation

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

1 September 2021Kemi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 September 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

8 September 2021Strategi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

8-9 September 2021Social hållbarhet, Strategi

Riskbedömning av kemikalier

9 September 2021Kemi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

9 September 2021Miljölagstiftning

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

14 September 2021Social hållbarhet

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

15 September 2021Strategi

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

16 September 2021Strategi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

21 September 2021Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

22-23 September 2021Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

23 September 2021Miljölagstiftning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

28 September 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

30 September 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 September 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

5 Oktober 2021Klimat & energi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

6 Oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

6 Oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Leverantörsgranskning på plats

6 Oktober 2021Social hållbarhet