Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

31 maj 2022Ekonomi & finans

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Få platser kvar

31 maj 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

FULLBOKAT

7 - 8 juni 2022Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

31 augusti - 1 september 2022Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

6 - 7 september 2022Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

6 september 2022Klimat & energi

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

6 september 2022Ekonomi & finans

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

8 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

8 september 2022Hållbarhetsredovisning, Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

8 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

13 - 14 september, 4 oktober, 10 november 2022Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

13 september 2022Social hållbarhet

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

13 september 2022Hållbarhetsredovisning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

14 september 2022Kommunikation

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

14 september 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

15 september 2022Ekonomi & finans

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

20 september 2022Miljölagstiftning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

21 september 2022Miljölagstiftning

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

22 september 2022Kommunikation

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 september 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

27 september 2022Ekonomi & finans, Klimat & energi

Grundläggande miljöjuridik i teori och praktik

Grundläggande miljöjuridik i teori och praktik

28 september 2022Miljölagstiftning

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

28 september 2022Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

28 - 29 september 2022Strategi

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

28 september 2022Ekonomi & finans

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

29 september 2022Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

29 september 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

4 oktober 2022Hållbarhetsredovisning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

4 oktober 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

4 oktober 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

5 - 6 oktober 2022Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

5 oktober 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

5 oktober 2022Kemi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

5 oktober 2022Klimat & energi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

11 oktober 2022Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

11 - 12 oktober 2022Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

12 - 13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

13 oktober 2022Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

18 oktober 2022Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

19 - 20 oktober 2022Strategi

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

20 oktober 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

20 oktober 2022Kommunikation, Strategi

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

25 oktober 2022Ekonomi & finans

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

25 oktober 2022Miljölagstiftning

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

26 oktober 2022Kemi

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

27 oktober 2022Kommunikation

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

8 november 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8 - 9 november 2022Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

6 - 7 december 2022Hållbarhetsredovisning