Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag01.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer i dagsläget att genomföra våra planerade utbildningar. Blir det några förändringar så kommer du som är anmäld att få information via mail.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Riskbedömning av kemikalier

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Riskbedömning av kemikalier

1 April 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

21-22 April 2020Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

21 April 2020Ekonomi & finans

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

21 April 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

21 April 2020Kemi, Strategi

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

23 April 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

5 Maj 2020Ekonomi & finans

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Maj 2020Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

6 Maj 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

6-7 Maj 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

12 Maj 2020Kemi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

13 Maj 2020Klimat & energi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

13 Maj 2020Ekonomi & finans

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

14 Maj 2020Miljölagstiftning

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

26-27 Maj 2020Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 Maj 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

27 Maj 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

27 Maj 2020Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

28 Maj 2020Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

2-3 Juni 2020Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

1 September 2020Kommunikation

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

1 September 2020Ekonomi & finans

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

2 September 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

2-3 September 2020Social hållbarhet, Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

3 September 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 September 2020Ekonomi & finans

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

8-9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

9 September 2020Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

10 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

15-16 September 2020Strategi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

16 September 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

16 September 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

22-23 September 2020Hållbarhetsredovisning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

22 September 2020Miljölagstiftning

FN:s barnkonvention i svensk lag – så skyddar du barns rättigheter och klarar lagkraven

23 September 2020Social hållbarhet

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

24 September 2020Miljölagstiftning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

29 September 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

29 September 2020Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

30 September 2020Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

30 September 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

30 September 2020Miljölagstiftning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

1 Oktober 2020Kommunikation

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 Oktober 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 Oktober 2020Klimat & energi

Riskbedömning av kemikalier

8 Oktober 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

13-14 Oktober 2020Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

13 Oktober 2020Klimat & energi

Leverantörsgranskning på plats

13 Oktober 2020Social hållbarhet

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

14-15 Oktober 2020Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

14 Oktober 2020Kemi, Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

20 Oktober 2020Kemi

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

20 Oktober 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

22 Oktober 2020Ekonomi & finans