söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Få platser kvar

7 juni 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

8 juni 2023Klimat & energi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

20 juni 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

30 - 31 augusti 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

4 - 5 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

5 september 2023Miljölagstiftning

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

6 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

6 - 7 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

6 september 2023Kommunikation

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

6 september 2023Hållbarhetsredovisning

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

12 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

12 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

12 september 2023Ekonomi & finans

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

12 september 2023Kommunikation

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

12 september 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

13 - 14 september, 3 oktober, 7 november 2023Strategi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

13 - 14 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

13 september 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

19 - 20 september 2023Strategi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

19 september 2023Klimat & energi

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

19 september 2023Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

20 - 21 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

20 september 2023Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

20 - 21 september 2023Strategi

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

21 september 2023Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

21 september 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

21 september 2023Miljölagstiftning

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

21 september 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

26 september 2023Klimat & energi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

27 - 28 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

28 september 2023Klimat & energi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

28 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

3 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

4 oktober 2023Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

4 - 5 oktober 2023Strategi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

4 oktober 2023Klimat & energi

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

5 oktober 2023Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

10 - 11 oktober 2023Hållbarhetsredovisning

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

10 oktober 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

11 oktober 2023Ekonomi & finans, Klimat & energi

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

12 oktober 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

12 oktober 2023Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

12 oktober 2023Kemi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

17 - 18 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18 - 19 oktober 2023Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

18 oktober 2023Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

18 - 19 oktober 2023Social hållbarhet, Strategi

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

25 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

7 november 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

8 november 2023Social hållbarhet, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8 - 9 november 2023Strategi

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

9 november 2023Miljölagstiftning

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

14 november 2023Kemi

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

23 november 2023Strategi