Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Få platser kvar

18-19 maj 2021Hållbarhetsredovisning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

FULLBOKAT

18 maj 2021Kommunikation

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

19 maj 2021Social hållbarhet

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

19 maj 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

FULLBOKAT

19 maj 2021Klimat & energi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Få platser kvar

20 maj 2021Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

20 maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Få platser kvar

25 maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

25 maj 2021Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

25-26 maj 2021Strategi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

Få platser kvar

25 maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

25-26 maj 2021Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

26 maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Få platser kvar

27 maj 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

27 maj 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Få platser kvar

2-3 juni 2021Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

2 juni 2021Ekonomi & finans

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

3 juni 2021Kommunikation

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

8-9 juni 2021Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

31 augusti 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

1-2 september 2021Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

1 september 2021Kemi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 september 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

2 september 2021Kommunikation

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

2 september 2021Ekonomi & finans

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

2 september 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 september 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

7 september 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

8 september 2021Strategi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

8-9 september 2021Social hållbarhet, Strategi

Riskbedömning av kemikalier

9 september 2021Kemi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

9 september 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

9 september 2021Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

14-15 september 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

14 september 2021Social hållbarhet

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

15-16 september 2021Hållbarhetsredovisning

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

15 september 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

15 september 2021Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

15-16 september 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

16 september 2021Strategi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

21 september 2021Hållbarhetsredovisning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

21 september 2021Miljölagstiftning

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

22 september 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

Få platser kvar

22-23 september 2021Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

23 september 2021Miljölagstiftning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

28 september 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

29 september 2021Social hållbarhet

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

30 september 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

30 september 2021Ekonomi & finans

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 september 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

5 oktober 2021Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

5-6 oktober 2021Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

6 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

6 oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

6 oktober 2021Ekonomi & finans

Leverantörsgranskning på plats

6 oktober 2021Social hållbarhet

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

7 oktober 2021Kommunikation

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

7 oktober 2021Ekonomi & finans

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

12 oktober 2021Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

13-14 oktober 2021Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

13 oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

13 oktober 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

19-20 oktober 2021Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

19 oktober 2021Kemi, Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

21 oktober 2021Social hållbarhet

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

23-24 november 2021Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

24-25 november 2021Strategi