söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

19 - 20 april 2023Hållbarhetsredovisning

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

19 april 2023Social hållbarhet

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

19 april 2023Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

20 april 2023Klimat & energi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Få platser kvar

25 - 26 april 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

26 april 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

26 april 2023Social hållbarhet, Strategi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

27 april 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

27 april 2023Ekonomi & finans

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

27 april 2023Kommunikation

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Få platser kvar

3 maj 2023Ekonomi & finans

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

4 maj 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

4 maj 2023Strategi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

4 maj 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

9 maj 2023Miljölagstiftning

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

9 maj 2023Klimat & energi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

9 maj 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

9 maj 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

10 maj 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

10 maj 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

10 maj 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

10 maj 2023Kemi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

23 - 24 maj 2023Hållbarhetsredovisning

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

23 maj 2023Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

24 - 25 maj 2023Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

24 maj 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

24 maj 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

25 maj 2023Strategi

Storytelling i hållbarhetskommunikation – engagera och nå ut med budskap

Storytelling i hållbarhetskommunikation – engagera och nå ut med budskap

25 maj 2023Kommunikation

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

30 maj 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 maj 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

31 maj 2023Kommunikation

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

31 maj - 1 juni 2023Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

1 juni 2023Klimat & energi

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

1 juni 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

7 juni 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

8 juni 2023Klimat & energi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Få platser kvar

30 - 31 augusti 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

5 september 2023Miljölagstiftning

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

6 september 2023Hållbarhetsredovisning

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

12 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

13 - 14 september, 3 oktober, 7 november 2023Strategi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

13 - 14 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

13 september 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

19 - 20 september 2023Strategi

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

19 september 2023Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

20 - 21 september 2023Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

21 september 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

21 september 2023Miljölagstiftning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

28 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

3 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

4 oktober 2023Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

4 - 5 oktober 2023Strategi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

4 oktober 2023Klimat & energi

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

5 oktober 2023Strategi

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

10 oktober 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

12 oktober 2023Kemi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18 - 19 oktober 2023Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

18 oktober 2023Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

18 - 19 oktober 2023Social hållbarhet, Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

8 november 2023Social hållbarhet, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8 - 9 november 2023Strategi