lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

31 januari 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Få platser kvar

31 januari 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Få platser kvar

31 januari - 1 februari 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

31 januari 2023Ekonomi & finans

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

7 februari 2023Klimat & energi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

8 februari 2023Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

8 - 9 februari, 14 mars, 27 april 2023Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

9 februari 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Få platser kvar

7 mars 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

7 mars 2023Miljölagstiftning

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

7 mars 2023Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

7 mars 2023Kommunikation, Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

8 mars 2023Miljölagstiftning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

8 mars 2023Miljölagstiftning

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

9 mars 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

14 mars 2023Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

15 - 16 mars 2023Hållbarhetsredovisning

Scenarioanalyser enligt TCFD – identifiera, analysera och rapportera

Scenarioanalyser enligt TCFD – identifiera, analysera och rapportera

15 mars 2023Ekonomi & finans, Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

15 - 16 mars 2023Strategi

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

16 mars 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

16 mars 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet

Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet

16 mars 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

21 - 22 mars 2023Strategi

Dubbel väsentlighetsanalys – enligt lagkrav och standarder och som grund för strategin

Dubbel väsentlighetsanalys – enligt lagkrav och standarder och som grund för strategin

21 mars 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

22 mars 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

22 mars 2023Klimat & energi

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

23 mars 2023Kommunikation

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

23 mars 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

28 mars 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

28 - 29 mars 2023Social hållbarhet, Strategi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

29 mars 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

29 mars 2023Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

29 - 30 mars 2023Strategi

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

30 mars 2023Strategi

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

30 mars 2023Kommunikation

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

30 mars 2023Kemi

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

30 mars 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

18 april 2023Kommunikation

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

18 april 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

19 - 20 april 2023Hållbarhetsredovisning

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

19 april 2023Social hållbarhet

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

19 april 2023Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

20 april 2023Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

25 - 26 april, 23 maj, 15 juni 2023Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

25 - 26 april 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

26 april 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

26 april 2023Social hållbarhet, Strategi

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

27 april 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

27 april 2023Ekonomi & finans

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

27 april 2023Kommunikation

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

3 maj 2023Ekonomi & finans

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

4 maj 2023Strategi

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

9 maj 2023Miljölagstiftning

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

9 maj 2023Klimat & energi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

9 maj 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

9 maj 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

10 maj 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

10 maj 2023Kemi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

24 - 25 maj 2023Strategi

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 maj 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

31 maj - 1 juni 2023Strategi