Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag04.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna att genomföras online.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

1 September 2020Kommunikation

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

1 September 2020Ekonomi & finans

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

2 September 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Få platser kvar

2-3 September 2020Social hållbarhet, Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 September 2020Ekonomi & finans

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

8-9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

9 September 2020Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

10 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

15-16 September 2020Strategi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

16 September 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

16 September 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Få platser kvar

22-23 September 2020Hållbarhetsredovisning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

22 September 2020Miljölagstiftning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

24 September 2020Miljölagstiftning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

29 September 2020Klimat & energi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Få platser kvar

29 September 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

FULLBOKAT

29 September 2020Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

29-30 September 2020Strategi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

30 September 2020Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

30 September 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

30 September 2020Miljölagstiftning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

1 Oktober 2020Kommunikation

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 Oktober 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

6 Oktober 2020Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

6 Oktober 2020Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 Oktober 2020Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

8 Oktober 2020Kommunikation

Riskbedömning av kemikalier

8 Oktober 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

13-14 Oktober 2020Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

13 Oktober 2020Klimat & energi

Leverantörsgranskning på plats

13 Oktober 2020Social hållbarhet

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

14-15 Oktober 2020Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

14 Oktober 2020Kemi, Strategi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

15 Oktober 2020Klimat & energi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

20 Oktober 2020Kemi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

20 Oktober 2020Ekonomi & finans

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

20 Oktober 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

21 Oktober 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

22 Oktober 2020Ekonomi & finans

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

22 Oktober 2020Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

3-4 November 2020Social hållbarhet, Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

4 November 2020Kommunikation

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

5 November 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

10-11 November 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 November 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

11 November 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

12 November 2020Strategi

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

12 November 2020Hållbarhetsredovisning

FN:s barnkonvention i svensk lag – så skyddar du barns rättigheter och klarar lagkraven

17 November 2020Social hållbarhet

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

17 November 2020Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

18 November 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18-19 November 2020Strategi

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

18 November 2020Kemi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

19 November 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

24-25 November 2020Strategi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

24 November 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

24 November 2020Kemi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 November 2020Miljölagstiftning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

25 November 2020Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

25-26 November 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

26 November 2020Miljölagstiftning

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Januari 2021Kemi, Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

27 Januari 2021Social hållbarhet