torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

20 juni 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Introduktion till CSRD & ESRS – så fungerar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning

Introduktion till CSRD & ESRS – så fungerar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning

28 augusti 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

30 - 31 augusti 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

4 - 5 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

5 september 2023Miljölagstiftning

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

Trovärdig hållbarhetskommunikation – att följa lagar och regler och undvika greenwash

6 september 2023Kommunikation

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

6 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

6 - 7 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

Effektivisera hållbarhetsrapporteringen – optimera processen och hitta synergier mellan lagkrav och ramverk

6 september 2023Hållbarhetsredovisning

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

12 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

12 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

12 september 2023Ekonomi & finans

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

12 september 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

12 september 2023Ekonomi & finans

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

12 september 2023Kommunikation

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

13 - 14 september, 3 oktober, 7 november 2023Strategi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

13 - 14 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

13 september 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

19 - 20 september 2023Strategi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

19 september 2023Klimat & energi

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

19 september 2023Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

FULLBOKAT

20 - 21 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

20 september 2023Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

20 - 21 september 2023Strategi

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

ISO 26000 – så skapar du ett strukturerat och värdeskapande hållbarhetsarbete

21 september 2023Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

21 september 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

21 september 2023Miljölagstiftning

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

Dubbel väsentlighetsanalys – steg för steg enligt lagkrav och standarder

21 september 2023Hållbarhetsredovisning, Strategi

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

26 september 2023Klimat & energi

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Få platser kvar

27 - 28 september 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

28 september 2023Klimat & energi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

28 september 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

3 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

4 oktober 2023Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

4 - 5 oktober 2023Strategi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

4 oktober 2023Klimat & energi

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

5 oktober 2023Strategi

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

10 - 11 oktober 2023Hållbarhetsredovisning

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

10 oktober 2023Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

11 oktober 2023Ekonomi & finans, Klimat & energi

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

CSDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

12 oktober 2023Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning, Social hållbarhet

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

12 oktober 2023Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

12 oktober 2023Kemi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

17 - 18 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18 - 19 oktober 2023Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

18 oktober 2023Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

18 - 19 oktober 2023Social hållbarhet, Strategi

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

25 oktober 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

7 november 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

8 november 2023Social hållbarhet, Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8 - 9 november 2023Strategi

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

9 november 2023Miljölagstiftning

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

14 november 2023Kemi

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

23 november 2023Strategi