Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

FULLBOKAT

31 augusti - 1 september 2022Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

6 - 7 september 2022Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

6 september 2022Klimat & energi

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

6 september 2022Ekonomi & finans

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

FULLBOKAT

8 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

8 september 2022Hållbarhetsredovisning, Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Få platser kvar

8 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

Få platser kvar

13 - 14 september, 4 oktober, 10 november 2022Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

Få platser kvar

13 september 2022Social hållbarhet

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

FULLBOKAT

13 september 2022Hållbarhetsredovisning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

14 september 2022Kommunikation

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Få platser kvar

14 september 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

15 september 2022Ekonomi & finans

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

20 september 2022Miljölagstiftning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

21 september 2022Miljölagstiftning

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Få platser kvar

22 september 2022Kommunikation

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 september 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 september 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Få platser kvar

27 september 2022Ekonomi & finans, Klimat & energi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

28 september 2022Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

28 - 29 september 2022Strategi

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

28 september 2022Ekonomi & finans

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

29 september 2022Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

29 september 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

4 oktober 2022Hållbarhetsredovisning

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

4 oktober 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

4 oktober 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

5 - 6 oktober 2022Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

5 oktober 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

5 oktober 2022Kemi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

5 oktober 2022Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

6 oktober 2022Klimat & energi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

11 oktober 2022Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

11 - 12 oktober 2022Social hållbarhet, Strategi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

11 - 12 oktober 2022Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Få platser kvar

12 - 13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

12 oktober 2022Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

Hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag – steg för steg

13 oktober 2022Strategi

Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet

Klimatanpassning – riskbedömning och åtgärder för din verksamhet

13 oktober 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

13 oktober 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

18 oktober 2022Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

19 - 20 oktober 2022Strategi

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

20 oktober 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

20 oktober 2022Kommunikation, Strategi

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

25 oktober 2022Ekonomi & finans

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

25 oktober 2022Miljölagstiftning

Mångfald och inkludering i praktiken

Mångfald och inkludering i praktiken

26 oktober 2022Social hållbarhet

Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

26 oktober 2022Kemi

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

Hållbarhetskommunikation i praktiken – så skapar du engagerande och trovärdig kommunikation

27 oktober 2022Kommunikation

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

8 november 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8 - 9 november 2022Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

9 november 2022Ekonomi & finans, Klimat & energi

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

16 november 2022Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

16 november 2022Klimat & energi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

16 november 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

22 november 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

23 - 24 november 2022Strategi

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

24 november 2022Hållbarhetsredovisning, Strategi

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

30 november 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

6 - 7 december 2022Hållbarhetsredovisning

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

6 december 2022Miljölagstiftning

Mäta och värdera social hållbarhet

Mäta och värdera social hållbarhet

18 januari 2023Social hållbarhet

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

18 januari 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

24 januari 2023Ekonomi & finans

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

31 januari - 1 februari 2023Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Diplomerad hållbarhetschef

8 - 9 februari 2023, 14 mars 2023, 27 april 2023Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

15 mars 2023Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad