Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag26.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

3 December 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Få platser kvar

8 December 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

19-20 Januari 2021Hållbarhetsredovisning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 Januari 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Januari 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

20 Januari 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

21 Januari 2021Kommunikation

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

21 Januari 2021Ekonomi & finans

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

26 Januari 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Januari 2021Kemi, Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 Januari 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

27-28 Januari 2021Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

27 Januari 2021Social hållbarhet

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

2 Februari 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Riskbedömning av kemikalier

2 Februari 2021Kemi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

2 Februari 2021Ekonomi & finans

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 Februari 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

3-4 Februari 2021Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

4 Februari 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

9-10 Februari 2021Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

9 Februari 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

9-10 Februari 2021Strategi

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

9-10 Februari 2021Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

10 Februari 2021Klimat & energi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

10 Februari 2021Ekonomi & finans

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

11 Februari 2021Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

9-10 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

9 Mars 2021Kemi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

10 Mars 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

10 Mars 2021Miljölagstiftning

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

10 Mars 2021Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

10 Mars 2021Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

11 Mars 2021Kommunikation

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

11 Mars 2021Miljölagstiftning

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

16 Mars 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

16 Mars 2021Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

16-17 Mars 2021Social hållbarhet, Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

17 Mars 2021Klimat & energi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

17 Mars 2021Miljölagstiftning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

18 Mars 2021Kommunikation

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

23 Mars 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Leverantörsgranskning på plats

23 Mars 2021Social hållbarhet

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

23 Mars 2021Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

24 Mars 2021Hållbarhetsredovisning

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

25 Mars 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

25 Mars 2021Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

25 Mars 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

13-14 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

13 April 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetschef

14-15 April 2021Strategi

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

15 April 2021Ekonomi & finans

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

15 April 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

28 April 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

18-19 Maj 2021Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad