Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag05.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna att genomföras online.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

1 September 2020Kommunikation

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

1 September 2020Ekonomi & finans

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

2 September 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Få platser kvar

2-3 September 2020Social hållbarhet, Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 September 2020Ekonomi & finans

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

8-9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

9 September 2020Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

10 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

15-16 September 2020Strategi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

16 September 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

16 September 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Få platser kvar

22-23 September 2020Hållbarhetsredovisning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

22 September 2020Miljölagstiftning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

24 September 2020Miljölagstiftning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

29 September 2020Klimat & energi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Få platser kvar

29 September 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

FULLBOKAT

29 September 2020Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

29-30 September 2020Strategi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

30 September 2020Hållbarhetsredovisning

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

30 September 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

30 September 2020Miljölagstiftning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

1 Oktober 2020Kommunikation

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 Oktober 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

6 Oktober 2020Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

6 Oktober 2020Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 Oktober 2020Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

8 Oktober 2020Kommunikation

Riskbedömning av kemikalier

8 Oktober 2020Kemi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

13 Oktober 2020Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetschef

13-14 Oktober 2020Strategi

Leverantörsgranskning på plats

13 Oktober 2020Social hållbarhet

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

14-15 Oktober 2020Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

14 Oktober 2020Kemi, Strategi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

15 Oktober 2020Klimat & energi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

20 Oktober 2020Kemi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

20 Oktober 2020Ekonomi & finans

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

20 Oktober 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

21 Oktober 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

22 Oktober 2020Ekonomi & finans

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

22 Oktober 2020Social hållbarhet

Diplomerad strateg – social hållbarhet

3-4 November 2020Social hållbarhet, Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

4 November 2020Kommunikation

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

5 November 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

10-11 November 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 November 2020Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

11 November 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

12 November 2020Strategi

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

12 November 2020Hållbarhetsredovisning

FN:s barnkonvention i svensk lag – så skyddar du barns rättigheter och klarar lagkraven

17 November 2020Social hållbarhet

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

17 November 2020Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

18 November 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18-19 November 2020Strategi

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

18 November 2020Kemi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

19 November 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

24-25 November 2020Strategi

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

24 November 2020Kemi

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

24 November 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 November 2020Miljölagstiftning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

25 November 2020Miljölagstiftning

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

25-26 November 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

26 November 2020Miljölagstiftning

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Januari 2021Kemi, Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

27 Januari 2021Social hållbarhet