Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökAktuell Hållbarhet Utbildning

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Få platser kvar

21 Januari 2020Klimat & energi

Mäta och värdera social hållbarhet

21 Januari 2020Social hållbarhet

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

22 Januari 2020Hållbarhetsredovisning

Masterclass hållbarhetskommunikation

FULLBOKAT

23 Januari 2020Kommunikation

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Få platser kvar

23 Januari 2020Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

28-29 Januari 2020Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

28-29 Januari 2020Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Få platser kvar

28-29 Januari 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering

28 Januari 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Få platser kvar

30 Januari 2020Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Få platser kvar

4-5 Februari 2020Strategi

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

4 Februari 2020Kemi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Få platser kvar

4 Februari 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

5 Februari 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Februari 2020Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

3 Mars 2020Klimat & energi

Masterclass hållbarhetskommunikation

3 Mars 2020Kommunikation

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

3 Mars 2020Ekonomi & finans

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

3 Mars 2020Strategi

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

4 Mars 2020Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

10 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 Mars 2020Strategi

Leverantörsgranskning på plats

11 Mars 2020Social hållbarhet

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

11-12 Mars 2020Strategi

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

12 Mars 2020Miljölagstiftning

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

12 Mars 2020Ekonomi & finans, Klimat & energi

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

17 Mars 2020Kommunikation

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

17 Mars 2020Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

17-18 Mars 2020Social hållbarhet, Strategi

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

18 Mars 2020Social hållbarhet

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 Mars 2020Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning + GRI i praktiken

24-26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

24-25 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

24 Mars 2020Miljölagstiftning

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

24 Mars 2020Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

25-26 Mars 2020Strategi

GRI Standards i praktiken (påbyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

26 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

31 Mars 2020Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

31 Mars 2020Klimat & energi

Riskbedömning av kemikalier

1 April 2020Kemi

Diplomerad hållbarhetschef

21-22 April 2020Strategi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

21 April 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

21-22 April 2020Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

21 April 2020Kemi, Strategi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

22 April 2020Kommunikation

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2020Hållbarhetsredovisning, Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

23 April 2020Kemi

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

5 Maj 2020Ekonomi & finans

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

6 Maj 2020Strategi

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

6 Maj 2020Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

6-7 Maj 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

6 Maj 2020Kemi

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

7 Maj 2020Kemi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 Maj 2020Hållbarhetsredovisning

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

12 Maj 2020Kemi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

13 Maj 2020Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

14 Maj 2020Klimat & energi

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

14 Maj 2020Kommunikation

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

26-27 Maj 2020Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

27 Maj 2020Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

1 September 2020Social hållbarhet

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

9 September 2020Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi