Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag17.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Få platser kvar

20 April 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

20 April 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

22 April 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Få platser kvar

28 April 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

4 Maj 2021Klimat & energi

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

4 Maj 2021Ekonomi & finans

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

FULLBOKAT

5-6 Maj 2021Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

6 Maj 2021Kommunikation

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

18-19 Maj 2021Hållbarhetsredovisning

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

18 Maj 2021Kommunikation

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

19 Maj 2021Social hållbarhet

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

19 Maj 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Få platser kvar

19 Maj 2021Klimat & energi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

20 Maj 2021Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

20 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Få platser kvar

25 Maj 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

25 Maj 2021Social hållbarhet

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

25-26 Maj 2021Strategi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

Få platser kvar

25 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

25-26 Maj 2021Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

26 Maj 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

26 Maj 2021Kemi, Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

27 Maj 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

27 Maj 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

Få platser kvar

2-3 Juni 2021Strategi

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

2 Juni 2021Ekonomi & finans

Masterclass hållbarhetskommunikation

3 Juni 2021Kommunikation

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

8-9 Juni 2021Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

31 Augusti 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

1-2 September 2021Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

1 September 2021Kemi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

1 September 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

2 September 2021Kommunikation

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

2 September 2021Ekonomi & finans

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

2 September 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 September 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

7 September 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

8 September 2021Strategi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

8-9 September 2021Social hållbarhet, Strategi

Riskbedömning av kemikalier

9 September 2021Kemi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

9 September 2021Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

9 September 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

14-15 September 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

14 September 2021Social hållbarhet

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

15-16 September 2021Hållbarhetsredovisning

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

15 September 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

15 September 2021Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

15-16 September 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

16 September 2021Strategi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

21 September 2021Hållbarhetsredovisning

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

21 September 2021Miljölagstiftning

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

22 September 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

22-23 September 2021Strategi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

23 September 2021Miljölagstiftning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

28 September 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

29 September 2021Social hållbarhet

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

30 September 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 September 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

5 Oktober 2021Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

5-6 Oktober 2021Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

6 Oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

6 Oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

6 Oktober 2021Ekonomi & finans

Leverantörsgranskning på plats

6 Oktober 2021Social hållbarhet

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

7 Oktober 2021Ekonomi & finans

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

12 Oktober 2021Klimat & energi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

13 Oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

13 Oktober 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

19-20 Oktober 2021Strategi

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

19 Oktober 2021Kemi, Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 Oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

21 Oktober 2021Social hållbarhet

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

23-24 November 2021Hållbarhetsredovisning