fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Miljölagstiftning

I Sverige regleras skyddet av arter genom artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna. Under denna utbildning får du lära dig hur lagstiftningen fungerar i praktiken, hur bedömningar och tillståndsprövningar går till, när det krävs tillstånd och när det går att få dispens. Vi går igenom praxis, aktuella lagändringar, pågående utredningar och vad de har för betydelse i framtiden.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna tillämpas i praktiken av domstolen
 • När det är nödvändigt att ansöka om tillstånd för en verksamhet eller enskilda aktiviteter
 • Hur du ansöker om tillstånd och till vilken myndighet 
 • Aktuella lagändringar och rättsfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande artskydd och Natura 2000, till exempel handläggare och tjänstemän på myndigheter, jurister, miljö- och tekniska konsulter inom såväl privat som offentlig sektor.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få

 • God kunskap om aktuell lagstiftning och viktiga rättsfall
 • Kunskap om hur man genomför prövningar, utredningar och bedömningar kopplat till artskydd
 • Ökad förståelse för utvecklingen och aktuella händelser inom artskyddsområdet och dess betydelse

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion och presentation av kursen, kursledare och deltagare
 • Art- och habitatdirektivet
 • Fågelskyddsdirektivet 

09.15 Artskyddsförordningen (med paus 10.30)

 • Art- och habitatdirektivet
 • Fågeldirektivet
 • Artskyddsförordningen och hur den tillämpas 
 • Praxis

12.00 Lunch 

13.00 Natura 2000-bestämmelserna (med paus 14.30)

 • Natura 2000-bestämmelserna och hur de tillämpas
 • Hur vi bedömer om en art eller livsmiljö har ”gynnsam bevarandestatus”
 • Åtgärder för att förhindra försämring och störning av livsmiljöer och arter i Natura 2000-områden
 • När kravet på tillståndsprövning inträder och vad som krävs för att tillstånd ska ges
 • Förutsättningar för myndigheter att ge tillstånd trots skada

16.00-16.30 Sammanfattning/tid för frågor/avslut