Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Hållbarhetsredovisning

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Under kursen får du lära dig hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera ert arbete och därmed mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Vi går också igenom hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI.

Om Utbildningen

Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen. Många tycker att det är svårt att mäta, redovisa och kommunicera kring sitt bidrag till de globala målen. En rad kartläggningar visar också att det finns förbättringspotential bland de flesta organisationer som idag redovisar mot globala målen.

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas. Metoderna för mätning baseras på Theory of Change och The SDG Compass framtagen av FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) och the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Metoderna för redovisning baseras på Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide framtagen av FNs Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI).

DU FÅR LÄRA DIG:

•    Metoder för att mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen
•    Verktyg för att prioritera vilka globala mål ni ska fokusera er mätning och redovisning på
•    Hur du samlar in data för att mäta era bidrag till de globala målen
•    Att sätta och följa upp mål kopplat till de globala målen
•    Olika exempel på hur andra mäter och redovisar sitt bidrag till de globala målen
•    Hur du kan redovisa ert bidrag till globala målen i kombination med andra redovisningsramverk

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Organisationer som vill påbörja eller utveckla mätandet och redovisningen av sitt arbete med de globala målen. Utbildningen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om de Globala målen och Agenda 2030.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge kursdeltagarna verktyg för att mäta och redovisa en organisations bidrag till de globala målen på ett trovärdigt och kommunikativt sätt.

Dela kursen

Program

9.00 Välkomna
Presentation av program och deltagare

9.15 Globala målen – vad och varför?

 • Kort genomgång av vad de globala målen är och varför de finns
 • Decade of Action – hur ligger vi till nu?
 • Målkonflikter och synergier

10.30 Kaffe

11.00 Så prioriterar du ert bidrag till globala målen

 • Olika angreppssätt med olika utgångspunkter
 • Väsentlighetsanalys med fokus på påverkan i hela värdekedjan
 • Hur och när intressenter hjälper er att prioritera
 • Övning i att prioritera med fokus på påverkan

12.15 Lunch

13.15 Så mäter du ert bidrag till globala målen

 • Vad och varför mäter vi? Hur gör andra och vad finns det för verktyg?
 • Fallgropar och framgångsfaktorer
 • Övning i att sätta mål som mäter ert bidrag till de globala målen
 • Datainsamling
 • Användbara verktyg för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål

14.30 Fika

15.00 Så redovisar du ert bidrag till globala målen

 • Vad och varför redovisar vi?
 • Exempel på hur andra har gjort
 • Övning för att höja kvalitet på er redovisning
 • Koppling till andra internationella riktlinjer och ramverk


16.30-17.00 Frågor, funderingar och avslut