Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Social hållbarhet

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Hur företag och offentlig sektor kan påverka barns rättigheter positivt och negativt genom till exempel;

–föräldrars arbetsvillkor
–ett skadligt utnyttjande i verksamheten
–att företags produkter och tjänster skadar eller gör gott för barn
–att organisationens kommunikation och marknadsföring bidrar till sunda värderingar
–att kapitalöverskott placeras på ett ansvarsfullt sätt med fokus på barnets bästa

  • Hur du analyserar företagets påverkan på barn längs hela företagets värdekedja
  • Hur du identifierar potentialen för hur din organisation kan verka för barns bästa
  • FN:s barnkonvention och barnrättsprinciper för företag – ”Children’s Rights and Business Principles” som FN Global Compact har tagit fram tillsammans med Rädda Barnen och Unicef
  • Metoder och verktyg för att inarbeta barnrättsperspektivet i verksamhetens befintliga hållbarhetssystem och processer, utifrån Child Rights Impact Assessments metodik
  • Hur du kan arbeta proaktivt för att möta allmänhetens och lagstiftarens ökade krav
  • Att inarbeta barnrättsaspekter i befintliga planerings-, verksamhets- och budgetprocesser

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för arbete med social hållbarhet och barns rättigheter och behöver kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och integrerat för att skydda barns rättigheter och arbeta för barns bästa i er verksamhet.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter för att ta utgångspunkt i barns behov och rättigheter vid planering och ledning av den egna verksamheten

 

Dela kursen

Program

09.00-09.15 Välkomnande och introduktion
Introduktion till barnrättsperspektivet som central del av långsiktig hållbar utveckling.

09.15-09.30 Interaktiv incheckning
Incheckning där vi ser vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man arbetar med barns rättigheter idag.

09.30-10.15 Barnets rättigheter enlig FN:s barnkonvention och innebörden för företag och offentliga verksamheter
Övergripande introduktion till barns behov och rättigheter enligt FN:s Barnkonvention. Vi går igenom barnkonventionens krav och ansvar för både privata och offentligt finansierade aktörers verksamheter samt hur man kan möta och leva upp till dessa.