Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag18.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Kemi

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Om Utbildningen

Många arbetsmoment i arbetsmiljön innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. För att kunna göra riskbedömning av dessa kemikalier eller kemiska riskkällor måste du enligt lagstiftningen AFS 2018:1 kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden, men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!

Vi går igenom hjälpverktyget Stoffenmanager, som är ett internetbaserat beräkningsprogram utvecklat i Nederländerna. Stoffenmanager är ett av fyra modelleringsverktyg som arbetsmiljöverket hänvisar till som hjälpverktyg, för att bedöma exponeringen vid användandet av kemisk produkt. Stoffenmanager kan användas vid grova beräkningar av exponeringshalter och/eller för additiva hygieniska effekter.

Denna utbildning ger dig en arbetsgång, förslag på verktyg, samt vägleder dig, så att du effektivt kan avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Syftet med lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
 • Vilka faktorer som påverkar exponeringen och produktens aggregationstillstånd
 • Prioriterad arbetsgång, det vill säga hur du bör gå tillväga vid bedömning
 • Stoffenmanager, som är ett internetbaserat beräkningsprogram, för att bedöma exponeringen vid hantering av kemisk produkt
 • När och hur exponeringsmätningar ska utföras
 • Dokumentation vid utredningar/mätningar av hygieniska gränsvärden
 • När du är skyldig att vidta åtgärder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Personer med arbetsmiljöansvar
 • Skyddsombud
 • Miljöchefer och miljöansvarige
 • Miljösamordnare
 • Personer med ansvar för skydd och säkerhet
 • Personer som ska delta vid riskbedömningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

 • Ha goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
 • Kunna göra beräkningar via Stoffenmanager
 • Kunna avgöra om luftkvalitén är godtagbar
 • Kunna dokumentera utredning för hygieniska gränsvärden

 

Dela kursen

Program

9.00 Välkomna och Introduktion

9.15 Vilka produkter berörs av kraven i lagstiftningen 

 • Syftet med lagstiftningen
 • Faktorer som påverkar exponeringen
 • Uppgifter att jobba med

10.30 PAUS

10.45 Arbetsgång, hur du bör gå tillväga vid bedömningen 

 • Prioriterad arbetsgång
 • Stoffenmanager

12.00 LUNCH

13.00 Arbetsgång (fortsättning) 

 • Fortsättning Stoffenmanager
 • Arbetsuppgift

14.45 PAUS

15.00 Exponeringsmätningar, dokumentation och åtgärder 

 • När ska du göra Exponeringsmätning
 • Vad ska dokumentation av hygieniskt gränsvärdesutredning innehålla
 • Vilka åtgärder ska tas och när?

16.30  Avslutande diskussion och reflektioner

17.00 Kursen avslutas