tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Klimat & energi

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol med tyngdpunkt på scope 3
  • Hur du identifierar utsläpp i hela värdekedjan och vad som är tillräcklig omfattning för att beskriva er verksamhets klimatpåverkan
  • Hur du samlar in dataunderlag och vilken data som är nödvändig
  • Hur du beräknar utsläppen
  • Risker och möjligheter med förändrade regelverk, teknikskiften och kundkrav
  • Mallar och verktyg som du själv kan använda för att göra beräkningar av klimatpåverkan i leverantörs- och användarled.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som har generell kunskap om klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol, till exempel genom att tidigare gått kursen Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i grunderna för standarden Greenhouse Gas Protocol och hur man praktiskt tar fram aktuellt dataunderlag och beräknar klimatberäkningar i scope 3.

 

Dela kursen

Program

9:00     Välkomnande och introduktion

9:15     GHG-protokollet och scope 3
Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3.

10.00   Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan
För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. Vi lär oss att identifiera verksamhetens betydande utsläpp och vad som är en tillräcklig omfattning för att beskriva verksamhetens klimatpåverkan.

10.30   Grupparbete och kaffe
Utifrån data från verkliga case får du göra överslagsmässiga beräkningar och identifiera dina väsentliga utsläppskällor i värdekedjan.

11.00 Strategi för datainsamling

  • Vilken data behövs för de väsentliga utsläppskällorna?
  • Vilka källor som finns för information, till exempel leverantörer, produktutvecklare, ekonomi- och HR-avdelning, behöver du involvera?
  • Vilka omvandlingsfaktorer behövs och var hämtas dessa?

Teoripass som ligger till grund för eftermiddagens övningar.

12:00   Lunch

13.00   Beräkning av utsläpp i scope 3
Genomgång av hur du gör beräkningar av utsläpp i scope 3.

13:45 Gruppövning case
Kursdeltagarna får välja delar (kategorier) av scope 3 att fördjupa beräkningarna i, till exempel inköpt material, användning av såld produkt, tjänsteresor eller inköpta transporter, och sedan genomföra beräkningar.

14.30 Genomgång, diskussion och förberedelse inför ytterligare fördjupningscase

15.00 Paus och fika

15.15 Grupparbete – fördjupningscase
Kursdeltagarna arbetar vidare med grupparbetet med fler kategorier och fördjupning av de som beräknades tidigare under eftermiddagen. Avslutas med diskussion.

16.15 Risker och möjligheter – mervärdet av att arbeta med sin värdekedja
Många företag har sina största utsläpp hos sina leverantörer och kunder. Förändrade regelverk, teknikskiften, kundkrav och direkta fysiska konsekvenser av klimatförändringen medför både risker och möjligheter. Exempel på detta kan vara politiska styrmedel för att fasa ut fossildrivna fordon, fallande priser för förnybar elproduktion, ökade krav på ekologiskt producerade varor och påverkan av försämrade skördar i länder som drabbas hårt av klimatförändringarna.

16.45   Summering av dagen

17.00   Kursen avslutas