Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag01.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer i dagsläget att genomföra våra planerade utbildningar. Blir det några förändringar så kommer du som är anmäld att få information via mail.
Till alla utbildningar

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Klimat & energi

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol med tyngdpunkt på scope 3
  • Hur du identifierar utsläpp i hela värdekedjan och vad som är tillräcklig omfattning för att beskriva er verksamhets klimatpåverkan
  • Hur du samlar in dataunderlag och vilken data som är nödvändig
  • Hur du beräknar utsläppen
  • Risker och möjligheter med förändrade regelverk, teknikskiften och kundkrav
  • Mallar och verktyg som du själv kan använda för att göra beräkningar av klimatpåverkan i leverantörs- och användarled.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som har generell kunskap om klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol, till exempel genom att tidigare gått kursen Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i grunderna för standarden Greenhouse Gas Protocol och hur man praktiskt tar fram aktuellt dataunderlag och beräknar klimatberäkningar i scope 3.

 

Dela kursen

Program

9:00     Välkomnande och introduktion

9:15     GHG-protokollet och scope 3
Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3.

10.00   Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan
För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. Vi lär oss att identifiera verksamhetens betydande utsläpp och vad som är en tillräcklig omfattning för att beskriva verksamhetens klimatpåverkan.