Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Hållbarhetsredovisning, Strategi

Det globala hotet mot biologisk mångfald och de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna är, tillsammans med klimatförändringarna, de mest akuta hållbarhetsutmaningarna. Denna utbildning handlar om hur du kan identifiera och redovisa hur ditt företag och era produkter och tjänster är beroende av och påverkar biologisk mångfald. Vi går även igenom finansiella risker, både när det gäller förändringar i den biologiska mångfalden och framtida krav, och lagstiftning, som till exempel EU-taxonomin.

Om Utbildningen

Att förstå vad biologisk mångfald är och hur den egna verksamheten påverkar och påverkas är utmanande. Frågorna är komplexa och rör även samspel och målkonflikter med klimatarbetet. Under denna utbildning får du lära dig vad biologisk mångfald handlar om och hur det kopplar till forskningen och de planetära gränserna, samt vad vi kan förvänta oss de närmaste åren när det gäller olika initiativ, politiska strategier och styrmedel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Biologisk mångfald – vad det handlar om och vad forskningen säger
 • Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimat
 • Olika branschers och verksamheters beroende av, och påverkan på, biologisk mångfald
 • Hur du kan arbeta systematiskt med att screena din verksamhets påverkan på, och beroende av, biologisk mångfald
 • Finansiella risker kopplat till biologisk mångfald: 1) fysiska risker orsakade av förändringar i biologisk mångfald och 2) omställningsrisker, till exempel lagstiftning, skatter och kundpreferenser
 • Framtida krav på riskhantering och redovisning, till exempel genom kommande TNFD, Task Force on Nature-related Financial Disclosures
 • Den biologiska mångfaldens roll i EU-taxonomin
 • Hur du kan rapportera din verksamhets påverkan på biologisk mångfald i till exempel GRI-redovisningen
 • Hur du kan ställa krav på biologisk mångfald i leverantörskedjan
 • Hur du kan sätta mål för biologisk mångfald 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med hållbarhet på strategisk och taktisk nivå i alla sektorer och branscher, till exempel:

 • Hållbarhets- och miljöchefer
 • Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Inköpare
 • Kommunikatörer
 • Konsulter 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper i:

 • Vad biologisk mångfald är och hur den är sammankopplad med andra hållbarhetsutmaningar som till exempel klimatförändringar
 • Vilka krav på företag som förväntas komma inom de närmaste åren
 • Hur du kartlägger risker och möjligheter i en verksamhet med avseende på biologisk mångfald
 • Att redovisa och rapportera verksamheters påverkan på biologisk mångfald.

Dela kursen

Program

9.00 Välkomna!

9.15 Vad biologisk mångfald är och hur det berör ditt företag 

 • Definitionen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Vad forskningen säger 
 • Kopplingen till FN:s globala mål 
 • Vad som gör att biologisk mångfald kommer få allt större betydelse och beröra de allra flesta företag 

10.00 Kartläggning av din organisations påverkan på den biologiska mångfalden 

 • Hur du kan kartlägga och värdera olika verksamheters påverkan på biologisk mångfald
 • Konkreta exempel från företag som arbetar aktivt med biologisk mångfald inom den egna verksamheten och i sin värdekedja 

10.30 Fika

10.45 Gruppövning – identifiera olika verksamheters beroende av biologisk mångfald
Under denna gruppövning får du lära dig hur du i praktiken kan identifiera olika verksamheters beroende av biologisk mångfald och hur du kan känna igen olika verksamheters betydande påverkan.

11.15 Biologisk mångfald och klimat 

 • Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimat och hur det kan påverka ett företag eller en organisation 

12.00 Lunch

13.00 Riskhantering
Under detta pass går vi igenom hur du kan analysera och hantera finansiella risker och möjligheter för att rusta företaget för framtiden och göra det attraktivare för investerare och kunder:

 • Fysiska risker, orsakade av förändringar i biologisk mångfald
 • Omställningsrisker, till exempel regler, skatter och kundpreferenser 

14.00 Regelverk och redovisning idag och imorgon

 • Hur biologisk mångfald hanteras och redovisas i GRI och IIRC Det kommande TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures) 

14.30 EU-taxonomin och biologisk mångfald
Vi går igenom vilken roll biologisk mångfald har i EU:s förordning om gemensam taxonomi för ekonomiska verksamheter

 • Tröskelvärden i EU-taxonomin kopplade till biologisk mångfald 

15.00 Fika

15.15 Gruppövning – risker kopplat till biologisk mångfald i olika branscher
Vi identifierar vilka risker relaterade till biologisk mångfald som finns utifrån olika branschers värdekedjor och hur en övergripande strategi skulle kunna se ut för att hantera riskerna.

 • Vilka riktlinjer vi kan förvänta oss från TNFD 

16.15 Sätta mål för biologisk mångfald
Här går vi igenom hur mål för biologisk mångfald översiktligt kan definieras och anpassas till verksamheten, utifrån till exempel Science Based Targets.

16.45 Summering av dagen

17.00 Avslutning