tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI. Utbildningen avser de nyligen uppdaterade GRI Standards (2021), som måste användas för alla redovisningar som publiceras från den 1 januari 2023.

Välkommen till vår certifierade utbildning om hur man lyckas med hållbarhetsredovisningen med hjälp av GRI:s riktlinjer! Utbildningen hjälper din organisation att utveckla hållbarhetsarbetet. Den tar upp olika sätt att använda redovisningen som en del av strategisk kommunikation och beskriver också hur rapporteringen kan användas för att driva hållbarhetsarbetet.

Utbildningen fokuserar på processen, resultatet och hur redovisningen kan användas strategiskt. Utbildningen handlar till stor del om att utveckla deltagarnas kompetens och förmåga att driva komplicerade projekt som att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Effektiva föreläsningspass varvas med interaktiva övningar och diskussioner baserade på deltagarnas förutsättningar och utmaningar.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD AV GRI
Utbildningen är certifierad av GRI:s sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett diplom utfärdat av sekretariatet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med kommunikation, hållbarhet, redovisning eller liknande och som vill lära sig mer om hållbarhetsredovisning, oavsett sektor eller bransch. Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att leda eller delta i arbetet med hållbarhetsredovisning, att ge en god övergripande förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer och hur arbetet med redovisningen kan användas för att utveckla organisationens hållbarhetsarbete.

Delar av utbildningen kommer att hållas på engelska.

Dela kursen

Program

DAG 1
08.30 Välkomna och introduktion

09.15 Bakgrund (inklusive paus kl 10.00)

  • Hållbarhetsredovisning och GRI
  • GRI Standarder – introduktion, struktur och begrepp

12.30 Lunch

13.30 Starta er redovisningsprocess (inklusive paus kl 15.00)

  • Redovisa i enlighet med GRI Standarder
  • Redovisningsprinciper

17.15 Summering

17.30 Avslut dag 1


DAG 2
08.30 Väsentlighet (inklusive paus kl 10.00)

  • Identifiera väsentliga frågor 
  • Redovisa generella upplysningar

12.30 LUNCH

13.30 Väsentlighet (forts.)
Redovisa väsentliga frågor

15.00 Paus

15.30 Sammanställa och presentera information

17.00 Summering

17.30 Avslut dag 2