Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning + GRI i praktiken

Hållbarhetsredovisning

Under denna tredagarsutbildning kombinerar vi Certifierad utbildning i GRI Standards (2 dagar) med påbyggnadskursen GRI Standards i praktiken (1 dag). Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i hur du hållbarhetsredovisar enligt GRI Standards och hur du praktiskt kan tillämpa GRI standards i din organisation. De två första kursdagarna är certifierade av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Om Utbildningen

CERTIFIERAD UTBILDNING I GRI STANDARDS HÅLLBARHETSREDOVISNING
Under utbildningens första två dagar får du lära dig att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Du får också lära dig olika sätt att använda redovisningen som en del av den strategiska kommunikationen, samt hur rapporteringen kan användas för att driva hållbarhetsarbetet.

Utbildningen fokuserar på processen, resultatet och hur redovisningen kan användas strategiskt. Utbildningen handlar till stor del om att utveckla deltagarnas kompetens och förmåga att driva komplicerade projekt som att ta fram en hållbarhetsredovisning. Effektiva föreläsningspass varvas med interaktiva övningar och diskussioner baserade på deltagarnas förutsättningar och utmaningar.

  • Utbildningen är certifierad av GRI:s sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett diplom utfärdat av sekretariatet.
  • Delar av kursmaterialet är på engelska.

GRI STANDARDS I PRAKTIKEN
Under den sista dagen arbetar vi tillsammans igenom de steg som vanligtvis ingår i processen med att ta fram och/eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. Varje steg inleds med ett kort teoripass där vi påminner oss om kraven enligt GRI Standards samt tittar på goda exempel på hur andra organisationer har tillämpat GRI Standards. Därefter får du som deltagare omsätta teori till praktik genom att påbörja arbetet med er hållbarhetsredovisning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation, hållbarhet, redovisning eller liknande och som vill lära dig mer om hållbarhetsredovisning, oavsett sektor eller bransch. Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att leda eller delta i arbetet med hållbarhetsredovisning, att ge en god övergripande förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer och hur arbetet med redovisningen kan användas för att utveckla organisationens hållbarhetsarbete.

Målet är också att hjälpa dig att arbeta praktiskt med GRI Standards i din organisation. Deltagarna lämnar kursen med en skiss på projektplan för sin kommande redovisning och har en djupare förståelse vad användandet av GRI Standards innebär för deltagarens egna organisation.

Dela kursen

Program

 

Certifierad utbildning i GRI Standards

DAG 1

08.30    Välkomna och introduktion