fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

CSRD – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Från och med 2024 börjar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) att gälla. Det innebär att den nuvarande hållbarhetsredovisningslagen byts ut och att kraven på hållbarhetsredovisning förändras i grunden och blir betydligt mer omfattande. Denna utbildning handlar om vad CSRD innebär, vilka företag som omfattas, hur det påverkar ditt företag och hur du redovisar enligt de nya lagkraven.

MISSA INTE – NU FINNS ÄVEN EN TVÅDAGARSUTBILDNING I CSRD/ESRS
Efter stor efterfrågan lanserar vi nu CSRD-utbildningen som en tvådagarskurs på Aktuell Hållbarhet Utbildning: "CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen".

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företags hållbarhetsredovisning, driva ökad transparens och jämförbarhet samt att inkludera fler företag under de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning. 

I CSRD ingår även en ny obligatorisk standard för hållbarhetsredovisning, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), som just nu håller på att utvecklas. Den beskriver detaljerat vad som ska redovisas, vilka principer som ska används för att ta fram informationen samt hur detta ska publiceras. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som behöver förstå CSRD och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • God kunskap om CSRD och de förändringar direktivet innebär
 • God kunskap om den nya standarden för hållbarhetsredovisning ESRS
 • Den kunskap som krävs för att redovisa enligt de nya kraven i CSRD
 • Förståelse för vilka steg din organisation behöver vidta för att genomföra redovisningen
 • Förståelse för hur CSRD relaterar till andra ramverk för hållbarhetsredovisning

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare 

09.30 Introduktion till CSRD

 • Syftet med CSRD
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav, såsom GRI, SASB TCFD, GHG och EU-taxonomin

10.30 Kaffe 

10.45 CSRD:s grundprinciper

 • Vilka som omfattas av CSRD
 • Vilka redovisningskrav som ingår i CSRD
 • Dubbel väsentlighet – hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten
 • Krav på granskning av revisor

11.00 ESRS – ny obligatorisk standard för hållbarhetsredovisning
Den gemensamma standarden för hållbarhetsredovisning, ESRS, ger tydliga krav för hur företag ska hållbarhetsredovisa i enlighet med CSRD. Här går vi igenom ESRS och de tre kategorier som standarden utgörs av:

 • Övergripande standarder – exempelvis för generella upplysningar och information
 • Ämnesspecifika standarder – exempelvis för biologisk mångfald, utsläpp, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
 • Sektorspecifika standarder – dessa är inte fastställda ännu 

12.00 Lunch 

13.00 Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS 

Väsentlighetsanalysen får en ökad betydelse i CSRD och en förändring är att det nu handlar om dubbel väsentlighet, det vill säga hur företaget påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar företaget. Här går vi igenom hur du gör en väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS. 

14.30 Att redovisa enligt de ämnesspecifika standarderna i ESRS
Fördjupning i hur redovisning av de ämnesspecifika standarderna genomförs enligt kraven i CSRD och standarden ESRS.

 • Struktur på standarden
 • Val av upplysningar utifrån väsentlighetsanalys
 • Kvalitativa vs kvantitativa upplysningar
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur

15.15 Fika 

15.30 Handlingsplan för att kunna redovisa enligt CSRD 

Här får du som deltagare påbörja en handlingsplan för vad som behöver göras för att du ska kunna redovisa enligt CSRD/ESRS. 

 • Gapanalys mot bolagets nuvarande redovisning
 • Processer och stödsystem
 • Andra verktyg

16.30 Vi summerar dagen 

17.00 Kursen avslutas