Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Diplomerad hållbarhetschef

Strategi

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Rollen som hållbarhetschef
 • Systemperspektiv i arbetet med hållbar utveckling
 • Orientering inom tematiska områden inom hållbar utveckling och verktyg för att hitta balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar
 • Systemteori och andra begrepp för att förstå organisationer.
 • Hur du skapar en samarbetskultur genom att aktivera intressenter
 • Förankring och involvering av styrelse, ledning och medarbetare
 • Ledningsmodell som driver förbättrade resultat för hållbar utveckling
 • Kultur, struktur och systematik för hållbar utveckling 

Utbildningen syftar till att både stärka dig i din roll som chef samtidigt som du får ny strategisk kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi genom att kombinera kunskap om långsiktighet med arbetssätt för kultur, struktur och systematik. Vi går igenom backcasting och kraftfältsanalys, dvs metoder som både är praktiskt användbara för att skapa en riktning framåt och som samtidigt identifierar drivkrafter/hinder för en hållbar utveckling.

Utbildningsdagarna är till stor del casebaserade där vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Vi ger dig tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation där en viktig del är erfarenhetsutbytet och handledning deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor nytta av långt efter utbildningen.

Vårt mål är att du ska komma tillbaka rustad med ny inspiration och ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att med ditt ledarskap ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört alla tre kursdagar. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, eller annan ledande befattning inom området hållbar utveckling, till exempel miljöchef, CSR-chef  och HR-chef.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbar utveckling
 • Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbart ledarskap
 • Ge dig förståelse för systemsyn som utgångspunkt vid utveckling och beslutsfattande
 • Ge dig konkreta metoder och verktyg för att du som ledare ska kunna hantera din organisations hållbarhetsarbete utifrån kultur, struktur och systematik
 • Ge dig och de andra deltagarna ett nätverk som skapar nytta långt efter utbildningen

Dela kursen

Program


DAG 1

09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till ledarskap för en hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 10.15 PAUS

10.15 – 11.00 Att leda för hållbarhet - en vanlig vardag i framtiden
Vi går igenom verktyget backcasting. Syftet är att du som ledare ska få hjälp i att måla upp framtidsbilder för din organisation. Arbetet bygger på att ge positiva bilder av din organisations framtid i arbetet med hållbarhet och att du ska kunna sätta in ditt ledarskap i den resan.

11.00 – 12.15 Systemsyn som utgångspunkt för hållbara affärer
Utbildningen fortsätter med systemsyn och systemteori för affärsdrivet arbete med hållbar utveckling. Här vill vi hjälpa dig att förstå hur vi kan förhålla oss till komplexitet och dynamiska processer i en föränderlig omvärld. Vi fördjupar oss i nivåer och samverkan mellan system och kopplar dessa till företagets affärsidé och till hållbarhetschefsrollen.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Överflygning av hållbarhetsområdet
Vi gör en scanning av hållbarhetsområdet där vi diskuterar begrepp och definitioner. Vi landar kort i ett antal olika områden med fokus på Agenda 2030, cirkulär ekonomi, naturkapital, socialt kapital, mångfald och inkludering, resursflöden och klimat, etc. Syftet är att du som ledare ska få en överblick av hållbarhetsområdet och tips på verktyg att hantera dessa.

15.00–15.15 PAUS

15.15 – 16.30 att leda för hållbarhet med hjälp av företagets excellensmodell
Vi går igenom behov av en utvecklad excellensmodell som inkluderar hållbar utveckling. Vi utforskar områden och processer som leder till företagets framgång där hållbarhet blir katalysatorn för framgångsrika affärer. Vi arbetar med verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations excellensmodell utifrån hållbar utveckling.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens sista dag.

DAG 2

09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett
Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.00 Hållbarhetscase utifrån Kultur, Struktur och systematik (inklusive kaffepaus 10.00)
För att hållbarhetsarbetet ska lyckas behöver vi arbeta med Kulturen, Struktur och Systematik samtidigt. Vi tittar på framgångsfaktorer som kännetecknar organisationer som ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling. Vi fördjupar oss i fem faktorer för vägledning i beslut och handling. Vi utgår ifrån verkliga case och tränar oss på att ställa rätt frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar och hur det leder till hållbarhet. Vi landar i ledarskapets roll att skapa kultur, struktur och systematik.

11.00 – 12.00 Min roll och mitt uppdrag som hållbarhetschef
Analys av den egna rollens olika delar och utmaningar. Vi stämmer av de sammanhang, uppdrag och förväntningar finns på hållbarhetschefrollen. Du ges även möjlighet att utforska dina egna drivkrafter och hinder kopplat till rollen och uppdraget.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Intervju med hållbarhetschefer om deras roll
Vi träffar och intervjuar hållbarhetschefer för att få dela deras erfarenheter. Vilka utmaningar behöver en hållbarhetschef tackla? Vilka strategier passar olika situationer? Hur skiljer sig arbetet i olika typer av organisationer (storlek, mognad, etc)?

14.00-14.15 PAUS

14.15 – 15.30 Att driva och leda hållbar förändring – hinder och utmaningar
Introduktion till metodiken kraftfält för att analysera utmaningar för individer eller ett team. Målet är att du ska kunna identifiera viktiga steg för att lyckas driva hållbar förändring internt och extern.  

15.30 – 16.30 Introduktion till hemuppgift
Konkretisera och fördjupa förståelse kring ett eget hållbarhetscase. Här kommer vi att beskriva hur du kan jobba med att engagera viktiga intressenter och skapa engagemang hos dem för att du skall lyckas att driva ditt hållbarhetsprojekt. Vi går igenom hemuppgift och verktyg för att kunna genomföra den.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens kommande dagar.

Hemuppgift
Mellan dag 2-3 får deltagarna arbeta med en hemuppgift som syftar till att stärka den egna organisationens arbete med hållbar utveckling samtidigt som du får utveckla din roll som hållbarhetschef.

DAG 3

09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från tidigare utbildningsdagar
Incheckning följt av en CrashCourse av tidigare utbildningsdagar.

09.30 – 11.15 Genomgång av hemuppgift (inklusive kaffepaus 10.00)
Vi går igenom hur det gått med hemuppgiften. Hur har det varit att möta intressenter och att skapa engagemang för din fråga. Vi arbetar i mindre grupper och analyserar den feedback varje deltagare fått från intressenterna.

11.15 – 12.00 Från linjär till cirkulär affär – ledarskapets roll
Utifrån verkliga case fokuserar vi på interna och externa arbetssätt för hållbara affärsmodeller och ledarskapet av dessa. Vi går igenom hållbarhetschefens roll i utvecklingsprojekt och utforskar behovet av samverkan.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.45 Från linjär till cirkulär affär – ledarskapets roll (forts)

14.45 – 15.00 PAUS

15.00 – 16.00 Genomgång av egna utmaningar kring projekt/uppdrag och rollen.
Vi fokuserar på personliga utmaningar för att driva sitt projekt och att ta hållbarhetsrollen kopplat till uppdraget och den egna organisationen. Vi använder metodiken kamratcoachning där du får identifieras nästa steg för dig i din roll som hållbarhetschef.

16.00 – 16.45 Gemensam reflektion över utbildningen och avstamp för effekthemtagning
Vi gör en gemensam reflektion över hela utbildningen. Du får summera utbildningen och bestämma färdväg för att din organisation ska kunna ta hem effekter av ditt ledarskap för hållbar utveckling.

16.45 - 17.00 Avslutning
Utvärdering av utbildningen och etablering av nätverk för vidare kontakt.