Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Strategi

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt och resultatinriktat med hållbarhetsfrågor i näringslivet. Utbildningen riktar sig till dig som har eller kommer att få ett strategiskt uppdrag inom hållbarhet. Utbildningens syfte är att stärka dig i din roll samtidigt som du får konkreta metoder och verktyg för att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela företaget.

Om Utbildningen

Att driva hållbarhetsarbete i företag innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller att hitta balansen mellan en ekonomisk styrning, påverka kultur och driva ett långsiktigt arbete med hållbarhet.

Denna utbildning syftar till att stärka din strategiska kompetens inom hållbar utveckling. Det gör vi på ett systematiskt sätt genom att kombinera kunskap om långsiktighet med kultur, strukturer och systematiska arbetssätt tillsammans med massa nyttiga verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hållbarhet i en global kontext och Agenda 2030.
 • Systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling och hur riskmedvetenhet går hand i hand med hållbar ekonomisk utveckling.
 • Hur man med hjälp av ett möjlighetsbaserat och systematiskt arbetssätt effektivt prioriterar och leder för bättre resultat.
 • Effekter och vinster med att integrera social hållbarhet – så bidrar social hållbarhet till framgångsrika, attraktiva, innovativa och effektiva organisationer.
 • Metoder för hur man kan arbeta med ledarskap för hållbarhet och kultur/värderingar för att väcka motivation och driva transformation i organisationen.
 • Flertalet verktyg för ökad effektivitet i arbetet för en hållbar affärsutveckling.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som vill stärka din strategiska kompetens inom hållbarhet, till exempel:

 • Ekonomi-, HR- och kommunikationschefer
 • Miljö- och kvalitetschefer
 • Mångfaldsansvariga, miljösamordnare
 • Hållbarhetsansvariga
 • Strateger

Fler deltagare från samma organisation har visat sig få högre genomslagskraft på hållbarhetsarbetet i organisationen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Stärka deltagarens strategiska kompetens
 • Kunna utgå från systemsyn och Agenda 2030 vid utveckling och beslutsfattande
 • Stärka deltagarens personliga kompetens om social hållbarhet, kultur och förändringsledning
 • Orientering i olika arbetssätt för utveckling och resultatorienterat hållbarhetsarbete, däribland risk-, och möjlighetsanalyser.
 • Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka företagets styrning av hållbar utveckling genom praktiska verktyg.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Dela kursen

Program

DAG 1
09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till strategiskt arbete med hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 11.00 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?
Vi går igenom verktyget backcasting med målet att du ska kunna ge en positiv bild av arbetet med hållbarhet.

11.00 – 12.15 Systemsyn och Agenda 2030 som utgångspunkt
Utbildningen fortsätter med systemsyn för arbete med hållbar utveckling där vi går igenom olika nivåer och samverkan mellan system. Utifrån ett globalt angreppssätt lär vi dig att tillämpa systemsyn och Agenda 2030 i arbetet med hållbar utveckling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Varför gör människor som de gör? Beteenden, kultur och förändringsledning
Efter lunch går vi igenom hur man genererar positiva effekter och vinster genom att integrera social hållbarhet i er organisation. Målet är att ge dig som strateg, verktyg för tydligt värdeskapande och en mer attraktiv och innovativ organisation.

15.00 – 16.15 Risk och möjlighetsbaserat arbetssätt för hållbar verksamhetsutveckling.
Vi går igenom hur ett risk- och möjlighetsbaserat arbetssätt kan ge mer effekt i hållbarhetsarbetet och leda till en hållbar ekonomisk utveckling.

16.15 – 16.45 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens andra dag.

16.45 – 17.00 Avslut
Dagen avslutas

DAG 2
09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett
Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.15 Strukturer för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten?
Nu har vi fokus på hur vi ska integrera hållbarhet i företagets verksamhetsprocesser. Vi går igenom verktyget processkarta och använder det i en övning för att visa på möjligheterna med hållbarhet. Alla deltagare får också testa verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations ledningssystem

11.15 – 12.15 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i företag
Innan lunch går vi igenom olika rollers betydelse i arbetet med hållbar utveckling. Vi arbetar med verktygen intressentanalys för att identifiera viktiga nyckelarenor/personer i arbetet. Passet avslutas med en skräddarsydd övning som hjälper dig att arbeta smart.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling
Med utgångspunkt i teori kring ständiga förbättringar kopplar vi ihop användbara verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att du ska få med dig en verktygslåda hem som du ska kunna använda i rollen som strateg.

14.45 – 15.30 Vidareutveckling i den egna verksamheten – stöd för eget arbete framåt
Vi avslutar med ett sista verktyg som syftar till att hjälpa dig att få hållbarhet att genomsyra hela din organisation eller dina uppdrag. Målet är att du ska kunna summera utbildningen för att ta till sig de delar som gåtts igenom och använda verktygen utifrån dina behov.

15.30 – 16.00 Gemensam reflektionstid
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete.

16.00 – 16.30 Summering, utvärdering och avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News